Personvern

Ledernes personvernerklæring

1. Innledning

Denne personvernerklæringen gjelder Ledernes behandling av personopplysninger i forbindelse med ditt medlemskap hos oss eller din kontakt med oss. Som behandlingsansvarlig er det viktig for oss å behandle opplysningene om deg i samsvar med gjeldende lovgivning om personvern og i tråd med dine forventninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på typiske personopplysninger er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer og e-postadresse.

Når vi bruker uttrykket «behandling» av personopplysninger, betyr det enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel registrering, lagring og utlevering. Med denne erklæringen vil vi forklare hvilke opplysninger som innhentes, hvorfor de innhentes, hvordan opplysningene blir brukt og hvilke rettigheter du har vedrørende innhentede personopplysninger.

2. Formålet med å samle inn personopplysninger

Lederne er en arbeidstakerorganisasjon for ledere og betrodde ansatte i norsk arbeidsliv.

Vi trenger opplysninger om deg for å kunne kommunisere med deg, for å registrere deg som medlem og gi deg best mulig oppfølging av medlemskapet ved å tilby følgende tjenester:

 • Utdanning og kurs
 • Støtteordninger til faglig utvikling
 • Andre støtteordninger
 • Forsikringer
 • Rådgiving vedrørende lønns- og arbeidsvilkår
 • Arbeids- og privatrettslig bistand
 • Nyhetsbrev og magasinet Lederne
 • Andre medlemsfordeler/tilbud og rabatter

3. Hvilke opplysninger samles inn

Personopplysningene vil i hovedsak være mottatt direkte fra deg. Vi behandler opplysninger som navn, adresse, e-post, telefonnummer, fødsels- og personnummer, arbeidsgiver og stilling. Vi trenger fødsels- og personnummer for å ha en sikker identifisering av deg som medlem, og for å sørge for at du får skattefradrag for innbetalt kontingent.

Opplysningene om deg lagres i en egen medlemsdatabase og systemer som er underlagt streng tilgangskontroll.

Vi vil ikke innhente og lagre flere opplysninger om deg enn det som er nødvendig.

4. Rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger

Personvernlovgivningen krever et rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger. Siden fagforeningsmedlemskap regnes som en sensitiv personopplysning, skjerpes vilkårene for å behandle opplysninger om dette.

Lederne bruker i hovedsak opplysninger om våre medlemmer fordi det er nødvendig for å oppfylle avtalen om medlemskap, og fordi det er et ledd i våre berettigede aktiviteter som fagforening. Dette er rettslige grunnlag som følger av lovgivningen.

Når loven krever det, vil vi be om et samtykke fra deg.

5. Hvordan bruker Lederne dine opplysninger

5.1. Medlemsopplysninger

Lederne og Lederne sine tjenesteleverandører kan bruke opplysningene du selv har registrert, og opplysninger som vi mottar gjennom medlemskapet, for å administrere medlemskapet ditt og til å kontakte deg for å informere om medlemskapet og ulike medlemsfordeler.

Opplysningene om deg brukes for å kommunisere med deg per brev, telefon og via elektroniske kanaler.

Vi vil også kommunisere med arbeidsgiver, Ledernes tillitsvalgte i din virksomhet og offentlige etater når dette er nødvendig. Dette kan for eksempel være oversendelser av opplysninger til arbeidsgiver om at du skal trekkes i lønn for fagforeningskontingenten, der du selv har bedt om dette. Vi vil samtidig gi beskjed til skattemyndighetene om å gi deg skattefradrag for kontingenten.

5.2. Nettbasert behandling av personopplysninger

5.2.1. Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev fra Lederne. For å kunne sende e post må vi lagre navn og e-postadresse.

Hvis du ikke er medlem, benytter vi opplysningene kun til å administrere utsending av nyhetsbrev. Vi deler ikke opplysningene med andre, og sletter de når du avslutter abonnementet ditt. Du melder deg selv av, enten via nettsiden eller en lenke i nyhetsbrevet. Hvis du er medlem, kan du også melde deg av via Min Side.

5.2.2. Påmeldinger

Ved påmeldinger til kurs og arrangement blir kun nødvendige personopplysninger lagret, blant annet navn, kontaktinformasjon, alder og fødsels- og personnummer. Vi trenger opplysningene for å administrere påmelding og deltakelse. Hvis du ikke er medlem, vil vi be om samtykke for å kunne kontakte deg for oppfølging etter arrangementet.

5.2.3. Spørreundersøkelser/datainnsamling

Lederne gjennomfører tidvis spørreundersøkelser og annen datainnsamling. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen og hvorvidt den er anonym eller ikke, og vil ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

6. Hvem deler Lederne opplysninger med

Personopplysninger som er nødvendige for å utføre tjenester for Lederne kan deles med våre tjenesteleverandører og samarbeidspartnere. Den enkelte leverandør behandler opplysningene etter instruksjoner gitt av Lederne i henhold til databehandleravtaler. Dette gjelder blant annet drift og administrasjon av medlemsregister, forsikringer, kurs og andre arrangementer, spørreundersøkelser og utsending av nyhetsbrev.

Uten ditt samtykke eller at vi er rettslig forpliktet til det, vil vi utover dette ikke utlevere dine personopplysninger til utenforstående/tredjeparter.

7. Det er frivillig å gi fra seg opplysninger

Det er frivillig å bli medlem i Lederne, og det er derfor frivillig for deg å oppgi personopplysningene. Vi vil ikke be om flere opplysninger enn det som er nødvendig for å administrere medlemskapet i henhold til formålet for organisasjonen.

Det er også frivillig for deg som ikke er medlem å oppgi kontaktinformasjon for påmelding til nyhetsbrev og eventuelle arrangement.

8. Sikkerhet

Lederne har gode rutiner og tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i lovgivningen. Eksempler på dette er risikovurderinger, organisatoriske og fysiske tiltak, tilgangsstyring, samt rutiner for lagring og håndtering av data.

9. Dine rettigheter

Du har rett til innsyn i dine egne personopplysninger, og kan når som helst kontakte oss hvis du ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysningene dine.

Som medlem kan du styre dine samtykker og valg på Min side når du er logget inn på www.lederne.no. Her har du innsyn i og mulighet til selv å korrigere dine registrerte opplysninger.

Du kan be oss om å slette informasjon som vi har innhentet fra deg, med mindre det er informasjon som kreves for å oppfylle avtalen vår med deg, samt informasjon som er nødvendig for å overholde gjeldende regelverk eller krav fra myndighetene.

Dersom du har spørsmål eller mener at vi ikke håndterer personopplysningene dine på riktig måte, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss (se kontaktinformasjon nedenfor). Du har også rett til å klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no), men vi ber om at du kontakter oss først, slik at vi kan forsøke å gi deg de svarene du trenger og få rettet opp mulige misforståelser.

10. Sletting av personopplysningene

Vi sletter dine personopplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formålet de er lagret for, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har.

11. Nettstatistikk, webanalyse og informasjonskapsler

11.1. Statistikk

Når du besøker Ledernes digitale kanaler, kan IP-adressen din bli registrert. Opplysningene blir behandlet i avidentifisert form, slik at de ikke kan knyttes til enkeltpersoner. Formålet med denne innsamlingen er å utarbeide statistikk som vi bruker til å utvikle og forbedre informasjonen på sidene. Statistikken blir brukt til å få kunnskap om antall personer som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hvilket nettsted bruker kommer fra, og hvilken nettleser som blir brukt. På denne måten kan vi analysere trafikken på nettsidene våre og gjøre forbedringer basert på brukernes interesser og behov.

11.2. Personvern og cookies/informasjonskapsler

Med nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern lurer mange på hva cookies eller informasjonskapsler er. Her finner du informasjon om hva dette betyr for deg.

Ved å bruke https://lederne.no samtykker du til at vi kan sette cookies i din nettleser. Cookies er en standardteknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. Den er ikke skadelig og kan ikke inneholde virus. Det den gjør er å lagre informasjon fra nettstedet vårt, for eksempel når du besøkte oss sist eller data du har tastet inn i et skjema. Det er en cookie som gjør at nettstedet vårt for eksempel husker hvilket språk du foretrekker eller hvordan du logget på sist, og angir dette som standard valg for deg.

Vår nettside benytter cookies for å gi deg som besøker oss tilgang til forskjellige funksjoner og egenskaper som kan lette din bruk av våre hjemmesider. Cookies er små tekstfiler som lagres i datamaskinen din sin nettleser når du besøker en nettside, og ved senere besøk kan disse hentes fra nettleseren for ulike applikasjonstyper. Hensikten er å presentere relevant innhold, huske innstillinger som du har gjort på vår nettside og gi oss statistikk.

De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Svært mange nettsider vil ikke fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Denne nettsiden benytter cookies blant annet for følgende formål:

 • Analyse av hvordan hjemmesidene benyttes av de besøkende
 • Skreddersøm av innhold basert på hvordan brukerne bruker nettstedet
 • Personifiserte annonser på Google og Facebook

Oversikt over cookies vi bruker på https://lederne.no ser du nederst på denne siden.

Google: Her kan du lese om Googles bruk av informasjon og hvordan du kan kontrollere denne.

Lederne bruker for øvrig funksjoner i Google AdWords og Facebook for å kunne annonsere målrettet på andres nettsider og Facebook mot tidligere besøkende på våre sider. Dette kan være i form av en annonse på Googles søk, en side i Google Display Network, eller på Facebook.

Du har muligheten til å velge bort slike personlige tilpassede annonser fra Google i annonseinnstillingene der. Hvis du ikke vil at Facebook skal bruke informasjon basert på aktiviteten din på nettsteder eller i apper utenfor Facebook, med formål å vise deg annonser, kan du velge bort dette i annonseinnstillingene på Facebook. Hvis du ser en av våre annonser på Facebook kan du trykke på *** og så velger du skjul annonser.

12. Endringer

Lederne kan endre samtykkevilkår og denne personverninformasjonen for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli informert og bedt om å samtykke til nye vilkår. Alle endringer vil iverksettes først når de har blitt kommunisert. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på www.lederne.no.

13. Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du sende en e-post til post@lederne.no eller sende en henvendelse til Lederne, Storgata 25, 0184 Oslo, eventuelt ringe tlf. 22 54 51 50.

Ledernes personvernombud kan kontaktes per e-post på personvern@lederne.no.

Cookieoversikt

Denne cookie-policyen er opprettet og oppdatert avCookieFirst.com.