Påmelding

På denne siden finner du viktig informasjon om påmelding til kurs og seminarer hos Lederne.

Kurs i hele landet

Vi arrangerer kurs i hele landet for å sikre at det ikke blir så lang reisevei for de fleste. Deltakere fra de respektive områdene som kurset er lagt til vil få førsteprioritet. Deltagere fra bransjeavdeling Samvirke og bransjeavdelignene innen Olje og gass vil ha samme rettighet til plass i kursområdene de bor i.

Hvem kan delta

  • Alle kurs er som hovedregel åpen for medlemmer i Lederne og skal bidra til medlemmers etter- eller videreutdanning.
  • Med etterutdanning menes vedlikehold og utvikling av nødvendig kompetanse for nåværende stilling. Videreutdanning omfatter kvalifisering for nye og mer krevende oppgaver.
  • Kursene arrangeres forskjellige steder i landet, og derfor vil medlemmer i det aktuelle området prioriteres.

Påmelding

Påmeldingsløp - Sentrale kurs i Lederne

All påmelding skjer elektronisk gjennom kursoversikten i påmeldingssystemet vår. Her vil deltakere kunne rette opp opplysninger, endre og melde seg med avmeldingsfrist 21 dager før kursstart. Etter dette må det tas kontakt på epost kurs@lederne.no.

Den enkelte kursdeltager vil få tilsendt en kvittering for påmeldingen  straks

Det er viktig at dere sjekker at dere får tilsendt kvitteringen når dere meldere dere. Hvis du ikke får en kvittering etter påmelding innen 2-3 minutter ta kontakt med kurs@lederne.no

Kursplasser bekreftes dog ikke før hhv. 5 eller 4 uker før kursstart.

  • Kursplasser for medlemmer fra området bekreftes fra 5 uker før kursstart.
  • Kursplasser for medlemmer utenfor gjeldende kursområdet bekreftes fra 4 uker før kursstart, gitt ledig kapasitet ift. lokasjon eller budsjett.
  • Hvis du har deltatt på flere enn 4 kurs i løpet av halvåret, så blir du satt på venteliste ved neste påmelding, og får bare tildelt plass ved ledig kapasitet ift. lokasjon og budsjett.