Påmelding

På denne siden finner du viktig informasjon om påmelding til kurs og seminarer hos Lederne.

Kurs i hele landet

Vi arrangerer kurs i hele landet for å sikre at det ikke blir så lang reisevei for de fleste. Deltakere fra de respektive regionene som kurset er lagt til vil få førsteprioritet. Deltagere fra region Samvirke og region Olje og gass vil ha samme rettighet til plass i de regionene de bor i og med at regionene er landsomfattende.

Først til mølla

Dersom kursene ikke blir fylt opp i regionene vil deltakere fra resten av landet ha mulighet. Påmelding vil da foregå fortløpende etter «først-til-mølla»- prinsippet og i henhold til antall deltagere per kurs som beskrevet. Seks uker før kursstart frigis alle ledige kursplasser. Her er det den som har meldt seg på først som får plass (dato for registrering).

Elektronisk påmelding

All påmelding skjer elektronisk med linken som står under hvert enkelt kurs. Her vil deltakere kunne rette opp opplysninger, endre og avmelde frem til én uke før kursstart.

Etter dette må det tas kontakt på epost kurs@lederne.no.

Den enkelte kursdeltager vil få tilsendt bekreftelsesmail straks påmelding er bekreftet samt informasjon om reisebestilling. De som eventuelt ikke får plass på «sitt» kurs, vil få melding om dette, samt tilbud om å stå på venteliste. Husk å fylle inn alle opplysninger når du registrerer deg. Det er veldig viktig at dere sjekker mailadressen som kommer opp når dere melder dere på. Denne hentes fra medlemsregisteret og her sendes all informasjon. Hvis denne er feil må den rettes i vårt medlemsregister.