Hva koster det?

Les mer om medlemskontingenten hos Lederne.

Medlemskontingenten består av:

  • Sentral kontingent
  • Lokal avdelingskontingent
  • Forsikringspakke (som man kan velge bort etter første kontingentinnbetaling)

Medlemskontingenten er på 495 kr/mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg.

For informasjon om lokal kontingent, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 190 kr/mnd. Du kan reservere deg mot «Ledernepakken» når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år).

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten er fradragsberettiget med inntil 5800kr/år.

Bli medlem her!