Hva koster det?

Les mer om medlemskontingenten hos Lederne.

Medlemskontingenten består av:

  • Sentralkontingent
  • Lokal avdelingskontingent
  • «Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg, og koster 200 kr pr. mnd. Du kan reservere deg mot «Ledernepakken»; send en e-post til post@lederneforsikring.no og be om et reservasjonsskjema. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Sentralkontingenten er på 495 kr/mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg.

For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:

– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

 

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten er fradragsberettiget med inntil 8 000 kr pr. år.

Bli medlem her!