Hva koster det?

Les mer om medlemskontingenten hos Lederne.

Medlemskontingenten består av:

  • Sentral kontingent
  • Lokal avdelingskontingent
  • Forsikringspakke (som man kan velge bort etter første kontingentinnbetaling)

Medlemskontingenten er på 495 kr/mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg.

For informasjon om lokal kontingent, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 190 kr/mnd. Du kan reservere deg mot «Ledernepakken» når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler kr. 300 pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år kr. 600 pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten er fradragsberettiget med inntil kr. 5 800 pr. år.

Bli medlem her!