Hva koster det?

Les mer om medlemskontingenten hos Lederne.

Medlemskontingenten består av:

  • Sentral kontingent
  • Lokal avdelingskontingent
  • Forsikringspakke (som man kan velge bort etter første kontingentinnbetaling)

Medlemskontingenten er på 495 kr/mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg.

For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd. Du kan reservere deg mot «Ledernepakken» når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten er fradragsberettiget med inntil 8 000 kr pr. år.

Bli medlem her!