Politikk

Lederne er arbeidstakerorganisasjonen som tilbyr trygghet, lederutvikling og tilhørighet. Vi er medlemmenes viktigste stemme.

Lederne har kontakt med politikere, embetsverk og presse både lokalt og nasjonalt.

Vi følger den politiske dagsorden tett og bistår tillitsvalgte i deres samfunnspolitiske engasjement.

Kontakt politisk ledelse eller din lokale Lederne-avdeling for spørsmål, innspill og dialog. Her finner du Ledernes ulike bransjeutvalg

 

Ledernes prinsipprogram

     Last ned hele prinsipprogrammet (.pdf)

Høringssvar og brev