Hvem kan bli medlem?

Enten du har jobbet som leder lenge, eller er helt fersk, så er Lederne et fint sted for deg å være.

Lederne organiserer ledere, teknikere og merkantilt ansatte. Vi organiserer de som har et lederansvar, enten det dreier seg om personalansvar, økonomiansvar, fagansvar eller prosjektansvar.

Bli medlem her!

Du trenger ikke å ha «leder» i tittelen din – ledelse handler ikke om tittel, men om noe vi gjør. Vi har mange såkalt betrodde ansatte som har fått et ansvar på jobben, de hører også hjemme hos oss.

Vi er til både for deg som har jobbet som leder lenge, og som trives med å få mange gode innspill om god ledelse, og for deg som er helt ny som leder og trenger å få noen praktiske kurs og råd rundt ledelse som fag.

Privat og offentlig sektor

Vi organiserer både i privat sektor og offentlig sektor og i alle bransjer! Det er som regel de samme utfordringene man møter som leder – på tvers av fagområdene eller bransjene.

Hvis du lurer på om du kan bli medlem, eller hvorfor du burde bli medlem, ta gjerne kontakt med Anette Light på e-post anette.light@lederne.no eller tlf. 906 60 127.