Hvem kan bli medlem?

Lederne er en fagforening som har medlemmer på tvers av bransjer og stillingsnivåer, både i privat og offentlig sektor. Vi har medlemmer i flere tusen virksomheter, med en rekke ulike stillingstitler.

Fagforeningen for ledere, fagspesialister og betrodde ansatte

Du hører hjemme hos oss dersom du har en ledende, selvstendig eller rådgivende stilling med økonomi-, prosjekt- eller fagansvar. Mange av våre medlemmer er fagspesialister innen administrative og tekniske stillinger.

Vi har tariffdekning innenfor de fleste avtaleområder. I tillegg ivaretar og organiserer vi mange medlemmer uten tariffavtale.

Les mer om hvorfor du bør bli medlem

Vi organiserer blant annet:

  • 6 000 ledere og betrodde ansatte innenfor Lederavtalen med NHO som dekker alle bransjer hvor NHO har medlemsbedrifter
  • 1 200 ledere og betrodde ansatte innenfor Lederavtalen med Virke som dekker blant annet handels- og tjenestenæringer. Den største medlemsgruppen er butikksjefer i Coop med 500 medlemmer.
  • 1 300 teknikere og fagarbeidere innenfor Sokkeloverenskomsten med Norsk olje og gass/NHO
  • 800 ledere og andre betrodde ansatte i tariffområdet KS (Kommunenes sentralforbund).
  • 800 ledere, veiledere og øvrige stillinger innenfor arbeid og inkludering
  • 700 daglige ledere, styrere og pedagogiske ledere i private og offentlige barnehager

Hvis du lurer på om du kan bli medlem, eller hvorfor du burde bli medlem, ta gjerne kontakt med oss på e-post marked@lederne.no eller kontakt rådgiver Anette Light direkte på tlf. 906 60 127.

 

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler