Hovedtillitsvalgt i Lederne, Sigurd Andre Maraas.

Tett på et medlem: – Smil hver dag på jobb

I artikkelserien "Tett på et medlem" kan du bli bedre kjent med, og få inspirasjon fra et medlem av Lederne. Denne gangen møter vi Sigurd André Maraas, en stødig hovedtillitsvalgt som brenner for en rettferdig og god arbeidsdag for kollegaene sine.

Lederne-medlemmet Hege Levidatter Hansen.

Viktigheten av trygghet og nettverk

For Hege Levidatter Hansen er det avgjørende med trygghet på arbeidsplassen og et godt nettverk. Til daglig hjelper hun mennesker som opplever utenforskap, og som trenger trygghet og et nettverk i deres hverdag. Fra dette arbeidet drar hun paralleller til godene du får ved å være organisert i et fagforbund.

Lederne-medlemmet Anna Kirsti Skare.

Stort tidspress for butikkledere

Butikkledere i varehandelsbransjen blir ansatt i ledende eller særlig uavhengige stillinger. De opplever at arbeidsmengden spiser mer og mer av fritiden, og særlig gjelder det for butikkene med færrest antall ansatte.

Mann ved oljeplattform

Vinneren av sommerkonkurransen er kåret

Kjell Uno er et relativt nytt medlem hos oss, og arbeider som mekaniker på plattform i Nordsjøen.

Todelt bilde med dame og vindmøller

Tett på et medlem: – Ledelsesfaget er aktuelt og interessant

I artikkelserien "Tett på et medlem" kan du bli bedre kjent med, og få inspirasjon fra et medlem av Lederne. Denne gangen møter vi Kamila Walasinska, en aktiv ung dame med stort engasjement.

Svein Ole Kristiansen

– Føl deg trygg med en fagforening i ryggen

I en periode gikk Lederne-medlemmet Svein Ole Kristiansen gjennom en tung tid som arbeidstaker. Arbeidsrettslig bistand og gode råd var helt avgjørende for han da noe uforutsett oppstod på arbeidsplassen.

Simon Langfjell er et medlem av Lederne.

Tett på et medlem: – Å være fagorganisert gir meg en trygg hverdag

I spalten "Tett på et medlem" gir vi deg en sjanse til å bli bedre kjent med et medlem av Lederne. Vi har medlemmer i mange bransjer og på mange nivåer, og vi synes det er viktig og spennende å vise frem mangfoldet vårt.

Lederne-medlemmet Alexandria Følsvik.

– Heldigvis organiserte jeg meg

For Lederne-medlemmet Alexandria Følsvik har ikke arbeidslivet alltid vært like lett. Den nye jobben virket helt perfekt, men forvandlet seg gradvis til en tung og vond periode for henne. Heldigvis organiserte hun seg og fikk hjelp.

Lekte seg til økt lederkompetanse i Equinor

- Vi benytter webinarer og gamifisering som verktøy for å øke kompetanse og trygghet under pandemien. Gaming har gitt oss mer kunnskap om blant annet kulturbygging og mangfold, og det har gitt oss større trygghet i lederrollen, sier Marianne Kalvenes.

Sparte inn hele fagforeningskontingenten via medlemsfordel

- Jeg sparte over 13 000 kroner i året på bytte til den banken som fagforeningen min har avtale hos. Dermed går medlemskapet mitt i fagforeningen i økonomisk pluss, sier Christian Pollock Fjellstad. Han er medlem i fagforeningen Lederne.