Reiseforsikring som kursdeltaker

På denne siden finner du viktig informasjon om reiseforsikring for kursdeltakere hos Lederne.

Tjenesteforsikring

Lederne har en tjenestereiseforsikring i Europeiske. Denne forsikringen omfatter reiser for medlemmer, styremedlemmer og tillitsvalgte som deltar på kongress, sentralstyre, kurs, utvalg, konferanser og lignende arrangement i Ledernes regi.

Oppgi polisenummer SP557591 og kontonummer 7032.05.03262.

Skademelding

Ved skademelding vil forsikringsselskapet be om en bekreftelse fra Lederne på at den det gjelder har vært på reise for Lederne (evt. skulle ha vært om det gjelder avbestillingsdekningen).

Ledernes forsikringskontor:

Dette dekker forsikringen

Melde skade

Ledernes øvrige forsikringsordninger:

Europeiske