Verv en kollega

Er du fornøyd og synes medlemskapet er verdifullt bør du dele det med gode kollegaer. Du gir kollegaene dine mulighet til å få de samme gode medlemsfordelene som deg, får 500 kroner i gavekort for hvert medlem du verver, og er med i trekningen av fine premier.

Verv en kollega i dag – få gavekort på 500 kroner!

Som medlem eller tillitsvalgt har du en gyllen mulighet til å verve gode kolleger på arbeidsplassen din og selv bli belønnet. For hvert medlem du verver får du 500 kroner i gavekort. I tillegg har Lederne gjennom året sesongbaserte vervekampanjer hvor du i tillegg kan vinne fine premier.

Gi en kollega muligheten til de samme gode medlemsfordelene du har

Jo flere medlemmer dere er i bedriften jo større påvirkningskraft har dere, både i bedriften og i samfunnet. Og ved å fortelle om fordelene ved å organisere seg gir du dine arbeidskolleger muligheten til de samme gode fordelene du allerede benytter. I tillegg bidrar du til å sikre deres arbeidsrettigheter.

Bli medlem i dag

Meld deg inn

Tips til hvordan du kan verve nye medlemmer

1. Fortell om de gode medlemsfordelene

Våre medlemmer fremhever disse medlemsfordelene som spesielt viktige:

 • Juridisk bistand, arbeids -og privatrettslig
 • Gode forsikringsordninger
 • Lederutvikling gjennom kurs og webinar
 • Lokalavdelinger og stort tverrfaglig ledernettverk
 • Lønns- og pensjonsrådgivning

Les mer om medlemsfordelene her

2. Del dine gode erfaringer som medlem

Hva var grunnen til at du valgte nettopp Lederne fremfor andre fagforeninger? Har du deltatt på gode kurs? Tilhører du en bedriftsgruppe med gode møter og sosiale aktiviteter? Eller har du kanskje vært i kontakt med en av våre dyktige rådgivere og fått raskt svar på spørsmål? Uansett hva som er viktig for deg, del det med dine kolleger.

3. Sammen står vi sterkere

Jo flere medlemmer i Lederne, jo større påvirkning har dere. Det er lettere å bli hørt og dere kan bli en god dialogpartner for ledelsen i din bedrift.

4. Som fagorganisert sikrer man sine rettigheter

Å være organisert er faktisk den beste forsikringen du man kan ha i arbeidslivet. De siste årene med pandemi og påfølgende permitteringer og nedbemanninger er dessverre relevante eksempler på at det både er viktig og at det gir trygghet å ha en fagforening i ryggen. Vi har støttet våre medlemmer i over 110 år, og det skal vi fortsette med.


5. «Veien er kort fra medlem til hjelp i Lederne»

Mange medlemmer trekker frem at de opplever veien fra seg som medlem til råd og støtte i Lederne som kort. Dette er vi stolte av og vi håper du gir både venner og kolleger muligheten til å bli en del av et felleskap som sikrer den enkeltes rettigheter og samtidig gir private fordeler.

Trenger du flere vervetips og råd om hvordan du argumenterer i en vervesituasjon, får du gode råd her.

Ta kontakt med en venn eller kollega i dag

Lunsjpausen er et naturlig sted å få i gang gode samtaler om hvorfor det er smart å være organisert. Jobber du på hjemmekontor ønsker du kanskje å invitere kolleger til en kaffeprat på Teams eller invitere de til å delta på et bedriftsgruppemøte hvor de kan stille spørsmål til de andre medlemmene i bedriften din.

Meld inn nye medlemmer her
Husk at den du rekrutterer må oppgi deg som verver, slik at du blir registrert som deltaker i vervekonkurransen og dermed mottar gavekort.

 

Ta kontakt ved spørsmål om verving og rekruttering

Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger hjelp til rekruttering på din arbeidsplass. Kontaktinformasjon for markedsavdelingen er  marked@lederne.no

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du tilbud om en gunstig boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.