Forsikringer for deg og familien

Som medlem i Lederne får du et omfattende og solid forsikringstilbud, til et av markedets beste priser. I tillegg har vi et eget forsikringskontor hvor du kan få nøytrale råd basert på din livssituasjon.

Som medlem får du:

  • Ledernes grunnforsikring er inkludert i kontingenten, og alle medlemmer og ektefelle/samboer blir automatisk omfattet av denne. Den inneholder en god ulykkesforsikring, i tillegg til en liten livsforsikring.
  • Ledernepakken er obligatorisk med reservasjonsrett for deg som er medlem. Denne forsikringspakken består av livs-, uføre-, og kritisk sykdomsforsikring til en svært gunstig pris. Alle yrkesaktive medlemmer blir med i pakken uten å avgi helseerklæring når de melder seg inn i Lederne. Dette er en svært god forsikringspakke til 200 kr pr. måned, som faktureres med medlemskontingenten. Vi anbefaler deg å tenke deg godt om før du eventuelt velger å reservere deg
  • Ønsker du enda bedre persondekninger har vi gode medlemstilbud på livsforsikring, uføreforsikring og kritisk sykdomsforsikring utover grunnforsikringen og Ledernepakken. Både du som medlem, og din ektefelle/samboer, kan kjøpe utvidede dekninger.
  • Du får tilgang til eget forsikringskontor med dyktige rådgivere og rask responstid. Forsikringsbehovet endrer seg i takt med livet ellers. Er du usikker på om du er riktig forsikret? Rådgiverene kan hjelpe om du har spørsmål, og gi nøytrale råd basert på din inntekt, gjeld og livssituasjon.
  • I tillegg til gunstige personforsikringer kan du kjøpe alle de private skadeforsikringene du trenger til medlemspris. Du får partnerrabatt på private skadeforsikringer på inntil 30 prosent.

 

I motsetning til andre organisasjoner har Lederne valgt å ikke ha obligatoriske innbo- og reiseforsikringer i kontingenten fordi mange bor sammen med noen som har disse forsikringene fra før, og risikerer å betale dobbelt for en forsikring man kun får én utbetaling på ved skade.

Mer informasjon på www.lederneforsikring.no

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

 

Les også:

happy team

Økt trygghet og bra for lommeboka

Å være medlem i et fagforbund kommer med mange fordeler. Trygghet og faglig utvikling står høyt hos Lederne. I tillegg skal medlemskap også lønne seg økonomisk.