Forsikringer for deg og familien

Som medlem i Lederne får du et omfattende og solid forsikringstilbud, til et av markedets beste priser. I tillegg har vi et eget forsikringskontor hvor du kan få nøytrale råd basert på din livssituasjon.

Som medlem av Lederne kan du spare mye på gode forsikringer, og få bedre forsikringer enn hva som ellers tilbys. Ledernes forsikringskontor sikrer medlemmene kvalifisert service og rådgivning i forsikringsspørsmål. Vi har medarbeidere med lang og variert erfaring fra forsikringsbransjen, som kan gi deg gode og konstruktive forslag til løsninger på dine behov.

Som medlem får du:

Grunnforsikring

Ledernes grunnforsikring er inkludert i kontingenten, og alle medlemmer og ektefelle/samboer blir automatisk omfattet av denne. Den inneholder en god ulykkesforsikring, i tillegg til en liten livsforsikring.

Ledernepakken

Lederpakken er obligatorisk med reservasjonsrett for deg som er medlem. Denne forsikringspakken består av livs-, uføre-, og kritisk sykdomsforsikring til en svært gunstig pris. Alle yrkesaktive medlemmer blir med i pakken uten å avgi helseerklæring når de melder seg inn i Lederne. Dette er en svært god forsikringspakke til kr. 200 pr måned, som faktureres med medlemskontingenten. Vi anbefaler deg å tenke deg godt om før du eventuelt velger å reservere deg.

Personforsikringer til medlemspris

Ønsker du enda bedre persondekninger har vi gode medlemstilbud på livsforsikring, uføreforsikring og kritisk sykdomsforsikring utover grunnforsikringen og Ledernepakken. Både du som medlem, og din ektefelle/samboer, kan kjøpe utvidede dekninger.

Eget forsikringskontor

Du får tilgang til eget forsikringskontor med dyktige rådgivere og rask responstid. Forsikringsbehovet endrer seg i takt med livet ellers. Er du usikker på om du er riktig forsikret? Rådgiverne kan hjelpe om du har spørsmål, og gi nøytrale råd basert på din inntekt, gjeld og livssituasjon.

Skadeforsikringer

I tillegg til gunstige personforsikringer kan du kjøpe alle de private skadeforsikringene du trenger til medlemspris. Du får partnerrabatt på private skadeforsikringer på inntil 30 prosent.

I motsetning til andre organisasjoner har Lederne valgt å ikke ha obligatoriske innbo- og reiseforsikringer i kontingenten fordi mange bor sammen med noen som har disse forsikringene fra før, og risikerer å betale dobbelt for en forsikring man kun får én utbetaling på ved skade.

Les mer hos vårt forsikringskontor på lederneforsikring.no

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

 

Les også:

Hvem kan bli medlem av Lederne - her er kollegaer som er medlem fornøyde

Økt trygghet og bra for lommeboka

Å være medlem i et fagforbund kommer med mange fordeler. Trygghet og faglig utvikling står høyt hos Lederne. I tillegg skal medlemskap også lønne seg økonomisk.