Lønn og pensjon

Bilde av noen som kalkulerer tall.

Lønn og lønnsforhandlinger

Lønn og lønnsforhandlinger er et sentralt tema i et arbeidsforhold og noe som naturligvis opptar mange. Lønn er i utgangspunktet et forhandlingsspørsmål, som kan foregå kollektivt eller individuelt.

To glade pensjonister på tur , en mann og en dame

Pensjonsguiden

Det er mange faktorer som påvirker pensjonen; tjenestepensjon, folketrygden, AFP. Dessuten bør du kanskje spare noes elv? Her er en oversikt.