Arbeidsliv og jus

Tariffavtaler

En tariffavtale er en kollektiv avtale med regulering av lønns- og arbeidsvilkår og bestemmelser om forholdet mellom tariffpartene.

Lønn og pensjon 

Lønn og lønnsforhandlinger er et sentralt tema i et arbeidsforhold. Pensjon er en viktig del av lønnen, men består av flere elementer du bør være bevisst på. 

Juridisk bistand

Medlemmer kan få rådgivning og juridisk bistand knyttet til de fleste rettsområder.