Riktig lønn og pensjon

Lønn og pensjon er sentrale temaer i ditt arbeidsliv. Du som medlem har tilgang til dyktige og profesjonelle lønns- og pensjonsrådgivere.

Riktig lønn og pensjonsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids-og ansvarsområde. Lederne bygger gode ledere, og mener at du som leder skal ha din andel av de verdier du har vært med på å skape.

Som medlem av Lederne får du rådgivning slik som:

  • individuell eller lokal lønnsrådgiving
  • 1,5 times pensjonsrådgiving til meget gunstig pris (for medlemmer mellom 59 og 65 år)

Som leder er du en nøkkelperson i utviklingen av medarbeidere og virksomheten din. Du skal premieres for god innsats, initiativ og engasjement, vite hva som påvirker din lønnsutvikling og ha din andel av de verdier du er med på å skape. Som medlem får du hjelp og råd ved lønnsforhandlinger, både individuelt og lokalt.

Din lønn

Lønn er et sentralt tema i et arbeidsforhold og er i utgangspunktet forhandlingsspørsmål. Les mer her på hvordan forberede lønnsforhandlinger og hva du bør sette deg inn i.

Pensjonen er din lønn etter avsluttet yrkeskarriere. Derfor er det viktig å ha kunnskap om hva du kan forvente deg. Vi har en samarbeidsavtale om pensjonsrådgivning med velrenommerte Formue Pensjonsrådgivning. Les mer om pensjonsrådgiving.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om lokale forhandlinger, ta gjerne kontakt med oss på e-post: arbeidsrett@lederne.no eller ring oss på tlf. 23 68 86 86