Riktig lønn og pensjon

Du som medlem har tilgang til dyktige og profesjonelle lønns- og pensjonsrådgivere.

Som medlem får du:

  • individuell eller lokal lønnsrådgiving
  • 1,5 times pensjonsrådgiving til meget gunstig pris (for medlemmer mellom 59 og 65 år)

Som leder er du en nøkkelperson i utviklingen av medarbeidere og virksomheten din. Du skal premieres for god innsats, initiativ og engasjement, vite hva som påvirker din lønnsutvikling og ha din andel av de verdier du er med på å skape. Som medlem får du hjelp og råd ved lønnsforhandlinger, både individuelt og lokalt.

Les Ledernes lønnsbrosjyre (pdf).

Pensjonen er din lønn etter avsluttet yrkeskarriere. Derfor er det viktig å ha kunnskap om hva du kan forvente deg. Vi har en samarbeidsavtale om pensjonsrådgivning med velrenommerte Formue Pensjonsrådgivning. Les mer om pensjonsrådgiving.