Hvorfor være medlem?

Vær sikker på at du får det du har krav på i jobben din. Les hvorfor du bør være medlem.

Hvis du setter pris på å ha krav på 5 ukers ferie, 12% feriepenger og velferdspermisjoner. Hvis du vil ha rett til å forhandle på egen lønn, eller syns at 37,5 timers arbeidsuke er en bra balanse i forhold til jobb/familie/fritid fordelingen, ja da må du være organisert et sted.

Uten nok organiserte på en arbeidsplass, vil man kunne miste tariffavtalen som regulerer dette. Arbeidsmiljøloven (AML) gir langt dårligere forutsetninger, men det er dette ansatte i bedrifter uten tariffavtale får.

Desto fler man er som organiserer seg på en arbeidsplass, desto tryggere er avtalen som gir rett til godene. Her vil solidaritet komme alle til gode.

På tvers av bransjer

Dersom du har en ledende stilling, har personalansvar, økonomisk ansvar, prosjektansvar eller fagansvar, for å nevne noen, så hører du hjemme hos Lederne. Ledelse handler om noe vi gjør og ikke nødvendigvis tittel. Uansett hvor du jobber så ser vi at de utfordringene du møter som leder er de samme, man står litt mellom barken og veden. Vi organiserer ledere på tvers av bransjer!

Det er kort vei fra deg som medlem til Ledernes rådgivere. Hos oss blir du ivaretatt.

Bli medlem ved å melde deg på her!