Vi gir deg gode medlemsfordeler

Det skal lønne seg å være medlem av Lederne. Derfor er vi opptatt av å tilby de aller beste og mest relevante medlemsfordelene. Se hvilke fordeler medlemskapet gir deg.

Bli medlem
Rekrutter et medlem
Utdanning og kurs for å holde deg faglig oppdatert

Utdanning og kurs for å holde deg faglig oppdatert

Med Ledernes omfattende kurstilbud kan du holde deg faglig oppdatert og bli en bedre leder. Vi holder ledelseskurs, tillitsvalgtkurs og temakurs over hele landet. Alle våre kurs er helt gratis for medlemmer.

Som medlem får du:

 • Norges kanskje største faglige kurstilbud for ledere og betrodde ansatte
 • dekket transport, overnatting, kost & losji på de fleste arrangementene
 • tilgang til Norges kanskje mest sjenerøse etter- og videreutdanningsfond
 • utdanningsmuligheter innen den norske ledelsesmodellen
 • gratis e-bøker om ledelse

Ikke-medlemmer betaler selv kursavgift og øvrige kostnader.

Mer informasjon på www.lederne.no/kompetanse

Forsikringer for deg og familien

Forsikringer for deg og familien

Lederne har et omfattende og solid forsikringstilbud med et eget forsikringskontor for deg som medlem. I tillegg til kollektive forsikringsordninger i kontingenten kan du kjøpe alle de private skadeforsikringene du trenger til medlemspris.

Som medlem får du:

 • omfattende livs- og ulykkesforsikring i kontingenten
 • omfattende tilbud av frivillige forsikringer til en rimelig pris
 • eget forsikringskontor med dyktige rådgivere og rask responstid
 • partnerrabatt på private skadeforsikringer på inntil 30 prosent

I motsetning til andre organisasjoner har Lederne valgt å ikke ha obligatoriske innbo- og reiseforsikringer i kontingenten fordi mange bor sammen med noen som har disse forsikringene fra før, og risikerer å betale dobbelt for en forsikring man kun får én utbetaling på ved skade.

Mer informasjon på www.lederne.no/forsikring

Presentasjon av Ledernes forsikringsordninger (pdf)

Juridisk bistand

Juridisk bistand

Medlemmer kan få rådgivning og juridisk bistand knyttet til de fleste rettsområder. Lederne har egne ansatte rådgivere, jurister og advokater, samt samarbeidsavtaler med eksterne advokatfirmaer som sørger for at du får rask hjelp.

Som medlem får du:

 • råd og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt. Vi hjelper deg med alt fra spørsmål om arbeidskontrakten din til spørsmål rundt stillingsendringer og oppsigelse.
 • 15 timer privatjuridisk bistand for deg og familien. Du får råd og bistand som privatperson innen de fleste rettsområder – for eksempel familie- og arverett, kjøpsrett, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag m.m.
 • alltid tilgang til det juridiske oppslagsverket Compendia via Min side (krever innlogging).

Se nærmere om våre betingelser for juridisk bistand:

Få tilgang til de beste og mest relevante medlemsfordelene!

Riktig lønn og pensjon

Riktig lønn og pensjon

Du som medlem har tilgang til dyktige og profesjonelle lønns- og pensjonsrådgivere.

Som medlem får du:

 • tilgang til lønnsbarometer for din bransje
 • individuell eller lokal lønnsrådgiving
 • 1,5 times pensjonsrådgiving til meget gunstig pris (for medlemmer mellom 59 og 65 år)

Som leder er du en nøkkelperson i utviklingen av medarbeidere og virksomheten din. Du skal premieres for god innsats, initiativ og engasjement, vite hva som påvirker din lønnsutvikling og ha din andel av de verdier du er med på å skape. Som medlem får du hjelp og råd ved lønnsforhandlinger, både individuelt og lokalt.

Les Ledernes lønnsbrosjyre (pdf).

Pensjonen er din lønn etter avsluttet yrkeskarriere. Derfor er det viktig å ha kunnskap om hva du kan forvente deg. Velrenommerte Gabler Pensjon og Rådgivning rådgir Ledernes medlemmer mellom 59 og 65 år. Avtalen innebærer 1,5 times rådgivningstjeneste med en egenandelen på kr 1875, noe som er en svært god pris.

Les mer om pensjonsrådgiving.

Støtte og stønader

Støtte og stønader

Som medlem får du tilgang til flere sjenerøse støtte- og stønadsordninger.

Som medlem kan du søke om:

 • Etter- og videreutdanningsmidler: 20 000 kr til fagkurs eller studier ved siden av full jobb (fra første dag av medlemskapet), 30 000 kr til halvtidsstudier med 50 prosent permisjon (etter å ha vært medlem i seks måneder) eller 60 000 kr til heltidsstudier med permisjon fra jobb (etter å ha vært medlem i ett år).
 • Støtte ved arbeidsledighet, begravelsesbidrag, julebidrag og pengegave ved 30 års uavbrutt medlemskap.

Les mer om Ledernes etter- og videreutdanningsfond.

Les mer om støtte ved arbeidsledighet, begravelsesbidrag, julebidrag og pengegave ved 30 års medlemskap.

…og mange flere fordeler

…og mange flere fordeler

Du som medlem har dessuten en rekke andre fordeler og rabatter.

Her er noe av det du får:

 • mulighet for leie av ferieleiligheter med høy standard i Spania
 • rabatter på hotell, fly og leiebil
 • bensinkort og kredittkort med ekstra gode betingelser
 • diverse stønader

Les mer om alle de andre medlemsfordelene.

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

 • yrkesaktive
 • studenter/lærlinger
 • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Derfor er jeg medlem

GEOMATIKEREN

Line Folstad

Jeg er medlem for å få et stort og bredt nettverk. Mulighetene blir fort mange når man kjenner mennesker fra hele landet og i forskjellige bransjer. Jeg synes også at det å være organisert er en slags «forsikring» for min egen jobb, i den grad det er mulig. Jeg føler meg mye tryggere og sterkere i situasjoner der jeg ellers ville stått alene. Goder som advokathjelp, kursing, økonomisk støtte til utdanning, leiligheter i Spania og andre fordeler er også et stort pluss i Lederne.

BUTIKKSJEFEN

Christian Pedersen

Lederne er et forbund som jobber med utfordringer som angår meg som leder og som ivaretar mine interesser. De har også en egen region for Samvirke, og derfor ble jeg medlem. Lederne har gitt god støtte i arbeidet med å utforme lønnspolitikk og lønnssystem og har bidratt til å legge grunnlaget for et godt samarbeid. Personlig benytter jeg meg av Ledernes forsikringer, deltar på kurs og får mulighet til hjelp ved etterutdanning, samtidig som jeg syns det er godt å ha tilgang på juridisk bistand.

Svein Stigen
BORESJEFEN

Svein Stigen

I min bransje jobber man seg opp og frem i systemet. Da jeg kom til punktet som mellomleder/leder, var det et naturlig steg for meg å bli medlem av Lederne. Årsaken var at Lederne er et politisk uavhengig forbund. De har også en egen region for olje og gass, som er en populær avdeling med et økende antall medlemmer fra vårt selskap. Lederne har jo også en rekke medlemsfordeler og her vil jeg trekke frem forsikringer som det viktigste for min del.

Bli medlem
Tre typer medlemskap

Tre typer medlemskap

Medlemskapet er tilpasset ulike stadier i livet ditt:

 • yrkesaktive
 • studenter/lærlinger
 • pensjonister

Yrkesaktive

Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre forbund). I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe). De som i stedet ønsker å stå direkte tilmeldt Lederne sentralt betaler et administrasjonsgebyr. Kontingenten er fradragsberettiget på selvangivelsen. I tillegg til dette blir medlemmer som ikke reserverer seg tilknyttet en obligatorisk livs-  uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring). De som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

Medlemskapet er gratis i hele studie- og lærlingtiden. Student- og lærlingmedlemskapet inkluderer alle medlemsfordeler i ordinært medlemskap, bortsett fra juridisk bistand og tilgang til Ledernes etter- og videreutdanningsfond. Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og andre medlemsfordeler. Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter ifht stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år. Deretter er du fritatt for kontingent. Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent. Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.

Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til lokalavdelingen din kommer i tillegg. For informasjon om kontingent for din avdeling, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg
180 kr pr. mnd.
Du kan reservere deg mot forsikringen når du ringes opp av vårt forsikringskontor. Denne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Studenter, lærlinger og pensjonister fra 67 år har gratis medlemskap.

Livs- og familieulykkesforsikring
0 kr

Fradragsberettiget skatt
inntil 3850 kr. pr. år