Stipend til etter- og videreutdanning

Medlemmer som er omfattet av tariffavtaler med innbetaling til etter- og videreutdanningsfondet, kan søke om opptil 60 000 kroner til videreutdanning.

I Lederne har de medlemmene som er omfattet av følgende tariffavtaler tilgang til stipend fra etter- og videreutdanningsfondet: 

 • NHO-Lederavtalen
 • PBL leder-/mellomlederavtalen
 • ASVL overenskomsten

Avhengig av avtale skal midlene enten gå til utdannelespermisjon eller etter- og videreutdanning. Ordningen finansieres ved at bedriftene betaler inn en fast sum per ansatt.

Stipendordning

Hva kan jeg få stipend for?

Du kan søke om stipend for etter- eller videreutdanning. Med etterutdanning menes vedlikehold og utvikling av nødvendig kompetanse. Videreutdanning omfatter kvalifisering for nye og mer krevende oppgaver.

Hvor mye støtte kan jeg få?

Du kan søke om:

 • Inntil kr. 20.000 per kalenderår ved utdanningspermisjon ved siden av full jobb eller ved delvis utdanningspermisjon opp til 50%
 • Inntil kr. 30.000 per kalenderår ved utdanningspermisjon fra 50 – 99% fra arbeid
 • Inntil kr. 60.000 NOK per kalenderår ved utdanningspermisjon fra 100% fra arbeid

*kalenderåret gjelder fra tidspunktet til studiestart

 

Hvilke krav og betingelser gjelder?

 • For å søke om stipend med inntil kr. 20.000 må du ha vært medlem i minst 6 måneder, og vil ha en bindningstid for medlemskapet ditt hos Lederne i 2 år fremover.
 • For å søke om stipend med inntil kr 30.000 må du ha vært medlem i minst 6 måneder, og vil ha en bindningstid for medlemskapet ditt hos Lederne i 3 år fremover.
 • For å søke om stipend med inntil kr. 60.000 må du ha vært medlem i minst 12 måneder, og vil ha en bindningstid for medlemskapet ditt hos Lederne i 4 år fremover.
 • Du som søker forplikter deg til å kunne dokumentere gjennomført studie ved forespørsel og kontroll.

Hva må jeg legge ved søknaden?

 • Søknader om støtte må inneholde informasjon om studiet.
 • Du må også legge ved dokumentasjon om tildelt studieplass. Om du ikke har fått innvilget plass enda må dette ettersendes.

Når vil jeg få utbetalt stipend?

 • Stipendet utbetales først når tildelt studieplass er dokumentert og kvittering for faktiske utgifter er fremlagt. Stipendet kan benyttes til å dekke studieavgift til utdanningsinstitusjon og pensum i form av bøker og digitale kunnskapskilder.

Generelle betingelser

Kontingent

 • Alle medlemmer som søker stipend, må være á jour med full kontingent før vi kan innvilge støtte.
 • I perioden det er innvilget stipend for, betales det full kontingent som yrkesaktiv.

Bindingstid

 • Bindingstid gjelder fra tidspunktet for innvilget søknad.
 • Bindingstiden forlenges tilsvarende ved hver ny innvilget søknad.
 • Har man søkt og fått bevilget midler opp til sammen 180.000 NOK kan det ikke søkes nye midler før om 10 år etter siste utbetaling.

Søknadsprosess

Hvordan kan jeg søke?

 • Du kan sende inn søknad ved å logge inn på Min Side.

Behandling av søknader

 • Tildelinger skjer to ganger pr år – 1. juni og 1. desember. Datoene vil passe i forhold til de store utdanningene.

Ta gjerne kontakt på utdanning@lederne.no hvis du har spørsmål.