Stipend til etter- og videreutdanning

Med Ledernes stipendordning kan du få finansiering til å utvikle deg både personlig og profesjonelt. Dette er en unik mulighet for deg som er omfattet av NHO, ASVL eller PBL Lederavtalen til å videreutvikle deg i karrieren din.

I Lederne har de medlemmene som er omfattet av

 • NHO-Lederavtalen
 • PBL leder-/mellomlederavtalen
 • ASVL overenskomsten

tilgang til stipend fra etter- og videreutdanningsfondet. Avhengig av avtale skal midlene gå til enten utdannelespermisjon eller etter- og videreutdanning. Ordningen finansieres ved at bedriftene betaler inn en fast sum per ansatt. Medlemmene skal ikke trekkes i lønn og innbetalingen skal ikke innberettes som lønn.

Stipendordning

Hva kan jeg få stipend for?

Du kan søke om stipend for etter- eller videreutdanning. Med etterutdanning menes vedlikehold og utvikling av nødvendig kompetanse for nåværende stilling. Videreutdanning omfatter kvalifisering for nye og mer krevende oppgaver.

Hvor mye støtte kan jeg få?

Du kan søke om:

 • inntil kr. 25.000 per løpende 12 måneder for korttidsstudiet ved utdanningspermisjon fra 0 – 49% fra arbeid
 • inntil kr. 35.000 per løpende 12 måneder for deltidsstudiet ved utdanningspermisjon fra 50 – 99% fra arbeid
 • inntil kr. 70.000 per løpende 12 måneder for heltidsstudiet ved utdanningspermisjon fra 100% fra arbeid

Hvilke krav og betingelser gjelder?

 • For å søke om stipend med opptil kr. 25.000 må du ha vært medlem i minst 6 måneder, og vil ha en bindningstid for medlemskapet ditt hos Lederne i 2 år fremover
 • For å søke om stipend med opptil kr. 35.000 må du ha vært medlem i minst 6 måneder, og vil ha en bindningstid for medlemskapet ditt hos Lederne i 3 år fremover.
 • For å søke om stipend med opptil kr. 70.000 må du ha vært medlem i minst 12 måneder, og vil ha en bindningstid for medlemskapet ditt hos Lederne i 4 år fremover.
 • Bindningstiden gjelder fra signert kontrakt om utdanningsstipend. Søkes og innvilges nytt stipend, inntrer ny bindningstid.

Hva må jeg legge ved søknaden?

 • Søknader om støtte må inneholde dokumentasjon fra arbeidsgiver om innvilget permisjon, samt dokumentasjon fra studiested om tildelt plass.
 • Om du ikke har fått innvilget plass enda må dette ettersendes.

Når vil jeg få utbetalt stipend?

 • Midlene utbetales første etter fremlegg av kvittering for faktiske utgifter.
 • Stipendet kan benyttes til å dekke studieavgift til utdanningsinstitusjon og pensum i form av bøker, digitale kunnskapskilder og programvarer.

Generelle betingelser

 • Alle medlemmer som ønsker å søke stipend, må være á jour med full kontingent før vi kan innvilge støtte.
 • Under studietiden består medlemskapet i Lederne som fullt medlemskap og justeres ikke.
 • Stipendperioden: 12 måneder perioden gjelder fra studiestart.
 • Det kan bare gis støtte til en utdanning om gangen.
 • Du som søker forplikter deg å kunne dokumentere gjennomført studie ved forespørsel og kontroll.
 • Har man søkt og fått innvilget midler med til sammen kr. 210.000, kan det ikke søkes nye midler før om 5 år etter utløp av bindningstiden.

Søknadsprosess til stipend

Hvordan kan jeg søke?

 • Du kan sende inn søknad ved å logge inn på Min Side.

Behandling av søknader

 • Søknader mottas fortløpende og behandles 4 ganger i året med følgende søknadsfrister:
  • 1. mars. Søknader behandles innen 15. mars
  • 1. juni. Søknader behandles innen 15. juni
  • 1. september. Søknader behandles innen 15. september
  • 1. desember. Søknader behandles innen 15. desember

Ta gjerne kontakt på utdanning@lederne.no hvis du har spørsmål.