Lederne gir deg kunnskap, nettverk og trygghet

Sist oppdatert

Gode ledere tar ansvar og er oppriktig interessert i menneskene rundt seg. De skaper resultater ved å spille andre gode. Er du enig? Lederne er en organisasjon med lang erfaring, som tilbyr fordeler og støtte du faktisk har bruk for.

 

Lederne er en arbeidstakerorganisasjon for deg som har ansvar for prosjekter, medarbeidere eller økonomiske resultater. Vi har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner og tilbyr blant annet gratis seminarer, støtte til kurs og etterutdanning, rimelige forsikringer og økonomisk støtte ved arbeidsledighet.

Hvorfor bli medlem?

Vi ivaretar interessene til våre medlemmer og tilbyr faglig utvikling gjennom gratis kurs og seminarer. Du får tilgang til et profesjonelt nettverk av hyggelige folk både blant de som jobber i Lederne og andre medlemmer.

Vi gjør deg trygg!
Vi gir fri juridisk bistand og har et stort forsikringstilbud til våre medlemmer. Vi støtter deg også i lønnsforhandlinger og for at du skal få en god pensjon. Vi gir også økonomisk støtte om du skulle bli arbeidsledig.

Vi øker din kompetanse!
Kompetanse er viktig når endringstakten er så høy som i dag. Vi gir støtte til etter- og videreutdanning og dekker transport og mat til mange av våre arrangementer. Som medlem får du rabatter på hotell, fly og leiebil og du kan leie vår flotte leilighet i Spania til en meget lav pris.

 • Gratis kurs og støtte til videreutdannelse
 • Gode forsikringsordninger for deg og familien din
 • Fri juridisk bistand
 • Lønns- og pensjonsrådgivning
 • Gode tilbud med rabattavtaler og andre fordeler

Vi ser frem til å få deg som medlem og lover at du vil bli tatt godt imot!

Bli medlem i dag!

Her finner du innmeldingsskjema og mer informasjon om kontingenten.

Carina Røgeberg (36)

Et godt og variert kurstilbud er det jeg setter mest pris på ved å være medlem i Lederne. Jeg har også deltatt på et par gode utenlandsturer, nå sist til Vilnius som handlet om det å virke bedre sammen på jobb med en ekspert på dette viktige temaet. Det er jo ofte teamet som skal nå mål sammen!

Jeg synes det er spennende med selvutvikling og i tillegg blir jeg inspirert av å treffe andre mennesker. Å diskutere, dele erfaringer og bygge nettverk er lærerikt.

Daniel André Fortun (23)

Jeg studerer økonomi, og jobber ved siden av studiene. Jeg ble medlem i Lederne for å få tilgang til et stort nettverk og dermed øke min kompetanse og innsikt. Lederne har også mange gode kurs i aktuelle temaer som jeg benytter meg av.

For meg har Lederne også vært en god arena for å møte nye mennesker fra andre bransjer.

I tillegg er Lederne er en sterk organisasjon som stiller opp når man faktisk trenger det.

Peter Stray (30)

Jeg ble medlem fordi Lederne var et naturlig valg da jeg skulle organisere meg. Jeg får utvikling og tilhørighet i både jobb og privat sammenheng, og kjerneverdiene deres tydelig, inkluderende og troverdig er lik mine egne på mange måter.

Med Lederne får jeg mer ut av hverdagen fordi mye er ivaretatt gjennom gode kurs, profesjonell veiledning, trivelige nettverkstreff og de fagpolitiske og de juridiske tjenestene.

Meld deg inn du og da vel!

Heidi Gundersen Vargeid (55)

Helt fra jeg meldte meg inn har jeg vært veldig begeistret for Lederne!

Det som har betydd mest for meg er fokuset på ledelse som fag og arbeidsfelt. Gode kurs- og utdanningstilbud gir mulighet til å øke kompetansen min som leder og møte andre jeg kan veksle erfaringer med. Lederne har også gode rådgivere som er lett tilgjengelige om jeg trenger råd og bistand.

Med alle de gode medlemstilbudene, samt gode forsikringer føler at jeg blir godt ivaretatt som medlem.

Jeg må også nevne at jeg storkoser meg i Ledernes leilighet i Torrevieja i Spania!

Åshild Linderud (36)

Jeg ble medlem i Lederne for noen år siden pga en anbefaling fra en god kollega. Jeg skjønte raskt at Lederne var en organisasjon som passet godt for meg når jeg møtte andre medlemmer på kurs og samlinger.

Som leder er man avhengig av påfyll, både faglig og mentalt, samt ha et godt nettverk for sparring og konstruktiv dialog. I Lederne får jeg nettopp dette.

Jeg er en god bruker av Ledernes kurs og ettermiddagsseminarer. Å delta på et kurs med høy kvalitet motiverer og gir ny innsikt. Noen ganger er det hyggelig å bare ta et møte med et annet medlem i Lederne for å tenke litt utenfor boksen, eller bare rett og slett dele en kopp kaffe i en travel hverdag.

For meg har kursene med spennende innhold og ikke minst samlingene vært det mest verdifulle for meg. I tillegg så ser jeg at jo mer jeg involverer meg i organisasjonen, jo mer får jeg tilbake, både faglig og personlig.

Publisert i Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
checked='checked'
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr/mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send epost til post@lederne.no

«Ledernepakken» (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 190 kr/mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot «Ledernepakken» ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år).

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten er fradragsberettigetmed inntil 3850 kr/år.