30 år medlemskap

Lederne gir en påskjønnelse til alle som har vært medlem uavbrutt i 30 år.

For å gjøre ære på medlemmer som oppnår 30 års uavbrutt, fullt betalende medlemskap, ønsker vi å gi en påskjønnelse på kr 2 500,-.

Du vil automatisk motta et brev fra oss med opplysninger om hvordan gaven mottas.