Juridisk bistand

Medlemmer kan få rådgivning og juridisk bistand knyttet til de fleste rettsområder.

Lederne har egne ansatte rådgivere, jurister og advokater, samt samarbeidsavtaler med eksterne advokatfirmaer som sørger for at du får rask juridisk bistand.

Som medlem får du

  • Råd og juridisk bistand i saker som angår arbeidsforholdet ditt. Vi hjelper deg med alt fra spørsmål om arbeidskontrakten din til spørsmål rundt stillingsendringer og oppsigelse.
  • 15 timer privatjuridisk bistand for deg og familien. Du får råd og bistand som privatperson innen de fleste rettsområder – for eksempel familie- og arverett, kjøpsrett, kontrakter, fast eiendom, førerkortbeslag m.m.
  • Alltid tilgang til det juridiske oppslagsverket Compendia via Min side (krever innlogging).

Arbeidsrettslig bistand – betingelser

Lederne tilbyr arbeidsrettslig bistand til sine medlemmer. Rett til gratis bistand fra rådgiver, jurist eller advokat vil vurderes konkret ut fra flere kriterier. Spørsmålet eller saken må ha oppstått etter innmelding i Lederne, og lengden på medlemstiden vil kunne være avgjørende for omfanget av bistanden som gis.

Se nærmere om våre betingelser for arbeidsrettslig bistand her: Mer om arbeidsrettslig bistand

 

Privatrettslig bistand

Ledernes medlemmer tilbys også privatjuridisk bistand innen de fleste rettsområder. Denne ordningen håndteres av vår samarbeidspartner advokatfirmaet Norman & Co til følgende vilkår: Mer om privatrettslig bistand