Privatrettslig bistand

Ledernes medlemmer tilbys privatjuridisk bistand hos advokatfirmaet Norman & Co. Ordningen gjelder ikke for studentmedlemmer.

Juridisk bistand til våre medlemmer

Medlemmet og dennes nærstående (se nedenfor) har rett til inntil 15 timer gratis juridisk bistand innen alle saksområder hvor vedkommende som privatperson er part i saken, unntatt:

  • Arbeidsrett (juridisk bistand etter egne retningslinjer)
  • Straffesaker (med unntak for førerkortbeslag)
  • Saker knyttet til næringsvirksomhet (næringsbeskatning)

Det gis råd og bistand innen de fleste rettsområder, for eksempel arverett, familierett, kjøpsrett, identitetstyveri, kontrakter og fast eiendom m.m.

Som «nærstående» regnes medlemmets ektefelle/registrert partner/samboer. Samboer må ha vært registrert på samme adresse i folkeregisteret som medlemmet i minst 2 år eller ha felles barn. Utover dette dekkes saker hvor barn av et medlem er part, forutsatt at barnet er under 18 år.

Ordningen forutsetter

  • at medlemmet har vært medlem av Lederne i de siste 6 – seks – månedene før advokat kontaktes, og
  • at tvisten saken gjelder har oppstått i medlemstiden.
  • Ordningen forutsetter også bruk av advokatfirmaet Norman & Co, slik at enhver annen bruk av advokat ikke kan søkes dekket av Lederne i ettertid for eksempel grunnet manglende kunnskap om ordningen, eller for bruk av annen advokat av praktiske årsaker eller ønske.
  • Det er videre en forutsetning at saken reguleres av norsk rett og går for norske domstoler.

Se fullstendige vilkår for privatjuridisk bistand 

Slik melder du inn en sak

For at vi skal kunne hjelpe deg best mulig må vi ha litt informasjon, vi ber deg derfor fylle inn skjemaet her (krever innlogging). Vi vil komme tilbake så snart som mulig, normalt innen to virkedager etter at vi har mottatt skjemaet. Vi gjør oppmerksom på at det i perioder med stor pågang kan ta noe lenger tid.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler