Bildet viser et møte med unge mennesker
Ungt lederskap

4 tips til å lede eldre ansatte som ung

Som ung leder er det ofte vanskelig å vite hvilken lederstil du skal velge. Kanskje særlig dersom de fleste er ganske mye eldre enn deg. Hvordan oppnår du respekt og tillit til tross for din alder?

Tekst
Håkon Holo Dagestad
Foto
iStock
Dato

En leder som skal nyte godt av egenskapene til sine medarbeidere bør velge sin lederstil med omhu. I et arbeidsliv som setter stadig mer fokus på et vellykket og effektivt samarbeid, og der kravene til et høyt prestasjonsnivå bare øker, så gir det mening å vurdere nøye hvilken strategi en ung leder skal velge. Særlig i en tid der lederrollen er mye omdiskutert og der økonomisk press fra toppledelsen kan virke avskrekkende på yngre ledere.

Unge ledere skal hevde seg som beslutningsdyktige og stødige ressurspersoner i en tidlig fase i livet, også i møte med eldre, kunnskapsrike og erfarne medarbeidere som kan ha livslang fartstid i avdelingen som du skal inn og lede. Der står du plutselig foran dem, og skal imponere med naturlig autoritet og innby til tillit fra første stund. Det kan virke som et mareritt for mange.

Skadefryd og misunnelse

Det å lede eldre kollegaer, som er gamle nok til å kunne vært din mor eller far, kan kreve en del tålmodighet, evnen til å lytte, og kunnskap om at du må lære deg de gamle måtene å gjøre ting på, før du kan introdusere nye ideer. Som en ung leder bør du anerkjenne at de eldre ansatte har mest sannsynlig opplevd din ungdommelige entusiasme før. Noen har oppfatningen om at de har ”hørt det før”, og andre vil kanskje til og med nyte at du kommer til kort. Andre igjen vil føle misunnelse av å ikke ha blitt forfremmet til din stilling, til tross for sitt iherdige arbeid.

Disse er noen av grunnene til at unge ledere raskt bør bli gode ledere. Noen ganger bør man kaste autoriteten sin på dør, eliminere hierarkiet, og være den vanlige medarbeideren. Ved å bygge relasjoner og tillit, kan du la lederskapet ditt vokse. Spør de riktige spørsmålene, jobb gjerne overtid, og bli kjent med deres egenskaper, personligheter, og veien deres i bedriften frem til i dag. Det er alltid en fordel å vite hvem du skal være leder for. Er du klar over dette, så stiller du bedre skikket til å motivere hver enkelt, og forutse utfordringer på et tidlig stadium.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Aldri ta for gitt at de eldre kollegaene dine vil gjøre hva du sier kun fordi du er sjefen deres. Du kan oppleve at de vil motarbeide deg før du har fortjent deres respekt. De ansattes tro på at du er kvalifisert for å være deres leder og at du jobber for avdelingens beste, er avgjørende elementer for din legitimitet som leder.

Når du så skal innta rollen som ung leder for eldre kolleger er følgende punkter viktige for å starte i en riktig retning:

1. Lytt og lær

Siden du praktisk skal lære deg å være en leder, så er det viktig å lytte og lære fra dine eldre kolleger. Autoritet og respekt må du gjøre deg fortjent til. Identifiser dine medarbeideres styrker og personlighetstrekk. Lytt til hvilke typer spørsmål de stiller i møter. Vær bevisst på at du kan lære mye av hver enkelt person i avdelingen. Sørg for å anerkjenne den kunnskapen de har opparbeidet seg opp i løpet av deres fartstid i bedriften. Identifiser også områder som trenger forbedring, på en måte som kan gjøre en umiddelbar forskjell for deres innsats.

2. Bli personlig kjent med de du skal lede

Som en ung leder har du alt å vinne på å investere tid til å bli personlig kjent med avdelingen du skal lede. I løpet av de første tre månedene er det viktig å gjøre en innsats for å bli kjent med livene deres på en genuin måte. Vis at du ikke har noe å skjule ved å la dem bli like godt kjent med deg. Interessen som vises kan ha alt å si for å skape et tillitsfullt, åpent og autentisk forhold mellom deg og medarbeiderne. Sett deg inn i livene deres, og forstå hva de går gjennom som foreldre eller som enslige. Gjør det enkelt – skap et miljø som er engasjerende, varmt og fryktløst.

3. Bland det gamle med det nye

Gjør den psykiske overgangen fra de gamle til de nye tankene enkelt å akseptere for de eldre kollegene dine. Tenk strategisk over hvordan du kan mikse dine nye strategier med de som allerede eksisterer i bedriften. Husk at jobben din er å hjelpe dem til å gjøre jobben deres bedre. Dette krever at du kontinuerlig sørger for at de kan lære mer og utvikle seg.

Ha respekt for hvordan de tenker, men vær kreativ i måten du forklarer hvordan din nye kurs er en sunn utvikling. Ta deg tid til dette og gi mange eksempler.

Tradisjoner teller, også for organisasjonen som helhet. Bli kjent med organisasjonens historie og kultur, og hvordan den har innvirkning på det sosiale livet i bedriften.

4. Vinn respekt ved å være mindre autoritær

Det tar tid å nyte godt av å bli respektert. Respekt skal ikke kreves – det er et naturlig resultat av dine positive lederegenskaper. Ikke kommander eller krev for mye, og bli en del av avdelingen. Ta ansvar for dine handlinger, og venn deg til at du stilles til ansvar for avdelingens resultater. At du har blitt en ung og fremadstormende leder betyr ikke at du har spesielle privilegier. Ikke nyt makten du har over dine medarbeidere, eller gi dem inntrykket av at du er der kun som et steg i din egen karriere. Vis heller at du bryr deg genuint om avdelingens beste.

(Kilde: Forbes.com)

Publisert i Karriere, Ledertips