Slik løser du de mest vanlige konfliktene på jobben

Kverulerende kolleger, bastante påstander eller en uvisshet om hvem som gjør hva. Det er mye som kan føre til arbeidskonflikter. Her er tipsene som løser dem.

Tekst
Redaksjonen
Foto
NTB scanpix
Dato

Det er ikke uvanlig at det oppstår arbeidskonflikter på arbeidsplassen. Med riktig innstilling, kan du se på konflikten som muligheten til en ny kunnskap, i stedet for noe som stjeler energi. Så blir det heller noe positivt for bedriften, i stedet for noe som ødelegger. Det svenske ledelsesmagasinet Chef har laget en liste med de vanligste jobbkonfliktene, og hvordan de kan løses. Her er noen av dem.

1. Sakskonflikt

Dette er typisk hvis medarbeideren har vanskelig for å slippe sitt bilde av virkeligheten, og henger seg opp i hva som er rett og galt, bra eller dårlig. Det handler om ulike tolkninger av samme hendelse eller samtale, mer enn et relasjonsproblem. Konflikten kan for eksempel handle om hvordan man skal utføre en arbeidsoppgave, hvilken metode som skal brukes, eller hva som er rett og feil i en faktadiskusjon.

Slik kan du løse det: Fokuser på mål og resultat i stedet for metode, for å signalisere at det finnes flere riktige veier til målet. Hvis det ikke er mulig, tydeliggjør hvilke regler eller metoder som gjelder.

2. Rollekonflikt

Dette er et typisk problem som ofte oppstår hvis det ikke er tydelig hvem som gjør hva, når grenser og oppgaver er uklare, og det er uklart hvem som faktisk har ansvaret for å få gjennomført en sak.

Slik kan du løse det: Bestem og tydeliggjør hver og ens arbeidsoppgaver og ansvar.

3. Interessekonflikt

Hvis medarbeidernes interesse eller mål er uforenlige, kan det lett oppstå en konflikt – som ofte leder til en prestisjekamp. Omorganiseringer og nedbemanninger leder neste alltid til interessekonflikter. Fordi noen plutselig får en høyere stilling enn en annen, eller avdelinger slås sammen og det oppstår konkurranse om jobbene.

Slik kan du løse det: Forklar alltid hvorfor beslutningen ble tatt. Det er lettere å akseptere en beslutning som er argumentert med fakta og saklighet.

Snakk med vedkommende for å finne ut hva som ligger bak. Kanskje handler det om sjalusi, mangel på bekreftelse eller et privat problem som smitter over på jobben.

4. Konflikt av oppførsel

Her handler det om at en medarbeider oppfører seg på en måte som andre opplever som ubehagelig. Ofte er ikke oppførselen knyttet til en viss situasjon, men vil føre til konflikt i andre situasjoner med andre mennesker. Det kan handle om både aggressivitet, trakassering og en besserwizzer-holdning.

Slik kan du løse det: Snakk med vedkommende for å finne ut hva som ligger bak. Kanskje handler det om sjalusi, mangel på bekreftelse eller et privat problem som smitter over på jobben.

Først publisert: 23.september 2016

Publisert i Ledertips