Arbeidsmiljø: To menn gjør «high five», mens en kvinner smiler i forgrunnen.
ARBEIDSMILJØ

God stemning på jobben?

Godt arbeidsmiljø er viktig både for trivsel og produktivitet. Merker du at stemningen surner, bør du forsøke å finne ut hvorfor. Enkeltpersoner kan være utfordrende. Som leder har du ansvaret.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Noen ganger, for eksempel i et møte, kan det bli veldig stille. Hva tenker du da? Tolker du det som stillhet fordi kollegene er enige med deg, eller kan grunnen være en annen? Kan det være slik at du blir oppfattet som en man ikke våger å si imot? Eller er medarbeiderne dine vant til å bli lyttet til uten at det fører til noe? Det er verdt å tenke gjennom, for deres bilde av deg kan også være galt. Du vil egentlig ikke ha et slikt arbeidsmiljø. Å være bevisst hvordan du virker på andre, er svært verdifullt. Du må aktivt vise at du respekterer ulike meninger, og at alle har en viktig stemme.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt her!

Tåle ulikhet

En annen felle det er lett å gå i er å dyrke de medarbeiderne som likner deg mest. Det er enkelt og behagelig, men ikke så lurt. Nye tanker, meningsutveksling og friksjon må til. De «vanskelige» kan ha tankegods av stor verdi for organisasjonen. Det må du tåle som leder om du vil ha utvikling.

Per Henrik Stenstrøm er foredragsholder og rådgiver innenfor kommunikasjon og ledelse. Han understreker hvor viktig og verdifullt det er å tåle ulikheter på jobben:

-Det gjelder å ansette folk som tenker likt, men også ulikt deg. De som tør å utfordre og ta en kamp, de talentfulle og idérike kan være vanskelige å lede, men du kan få dem med på laget om de opplever at du har de samme ambisjonene som de har.

Trenger bekreftelse

Det er din oppgave som leder å takle forskjellige medarbeidere. Noen er det veldig lett å like, andre utfordrer deg og din måte å tenke på. Å kjenne de ansatte, og vite at de må behandles ulikt fordi de er forskjellige, hjelper deg å bidra til et godt arbeidsmiljø og god stemning.

-Hvis du har en medarbeider som skryter mye av seg selv, er det lett å miste lysten til å gi vedkommende ros. Men er det nødvendigvis riktig? Kanskje denne medarbeideren trenger mye bekreftelse, sier Stenstrøm.

 

Det er ingen tvil om at en arbeidsplass der alle er like, vil være lite funksjonell.

Per Henrik Stenstrøm

 

Trusler mot et arbeidsmiljø

Ledere trenger selvinnsikt for å gjøre en god jobb. Hvordan virker du på andre? Kan du få et bedre samspill og en bedre stemning på jobben om du endrer din måte å tenke på, og ikke minst din vurdering av den enkelte medarbeideren? De krevende medarbeiderne kan ha de beste idéene, og drive virksomheten framover. Setter du pris på dem, vil de kanskje ikke oppfattes som like krevende heller.

-Det er ingen tvil om at en arbeidsplass der alle er like, vil være lite funksjonell, mener Stenstrøm.

Dårlig stemning på jobben behøver ikke komme av ulikheter som takles dårlig. Det er også noen andre klassiske utfordringer som ledere må være seg bevisst:

  • Tar du store sjanser uten å være i stand til å skape trygghet? Da kan medarbeiderne miste tilliten til deg. Deres jobber kan settes i spill på grunn av deg.
  • Stopper du møteplagerne, og lar alle slippe til? Hvis ikke kan mange dyktige medarbeidere slutte å engasjere seg.
  • Slår du hardt ned på feil? Det kan gjøre stor skade. Husk at alle, inkludert deg selv, feiler. I et arbeidsmiljø der det er «forbudt» å mislykkes, vil initiativ og pågangsmot dø ut.

Med ulike mennesker, stor takhøyde, empati  og tydelig kommunikasjon har du et godt utgangspunkt.

 

Kilder: chef.se og ledernytt.no

Publisert i Arbeidsmiljø