Bedre hverdag
Bedre hverdag

Slik får du mandager til å føles mer som lørdager

Synes du mandag er den verste dagen i uka? Og lengter du til helgen allerede på tirsdag? Gjør du alvor ut av noen enkle tips, blir kanskje hverdagen litt bedre.

Tekst
Redaksjonen
Foto
NTB Scanpix
Dato

Det finnes flere studier som viser at folk flest er mer fornøyde i helgene enn i ukedagene. Forskere ved Rochester University har også funnet ut at uavhengig av hvor mye du tjener og hvor mye du jobber, så er folk mest glade i helgene. Så hvordan kan vi få en bedre hverdag? Kanskje disse tipsene hjelper deg i gang:

Lag en kort, prioritert to do-liste

Så blir du kanskje litt mindre stresset av å ha mye å gjøre. Du må ha kontroll over listen, og den må være så overkommelig at du har plass til å ta tak i ting som plutselig dukker opp. Lag heller flere lister for ulike dager, i stedet for en lang liste som virker uoverkommelig. Du bør også notere hvor lang tid du regner med å bruke på de ulike oppgavene. Så blir det letter å få oversikt over tiden.

Bli medlem!

Bli medlem i Lederne og få tilgang til kompetanse som utvikler deg i arbeidslivet.

Sett realistiske deadlines

Å gi deg selv urealistiske deadlines, som du ikke klarer å overholde, gir deg ikke en bedre hverdag og fører garantert til mer stress.

Hold fokus på en oppgave av gangen

Multitasking er en myte. For å være mest mulig effektiv, bør du fokusere på en oppgave av gangen. Og for å unngå å bli forstyrret, bør du si til folk rundt deg at du jobber fokusert, og at du ikke vil være tilgjengelig for kommentarer. Jobber du ufokusert i tre timer, svarer på mail og telefoner, får du ikke gjort mer enn om du jobber fokusert og uforstyrret i en time.

Start hver dag med å skrive ned hva som gjør deg glad i løpet av en dag.

Husk å holde deg i bevegelse

Å sitte i samme posisjon for lenge vil gjøre blodsirkulasjonen dårligere, som igjen vil påvirke din opplevelse av dagen. Husk derfor å bevege deg! Enten du går til jobben, setter av tid til litt strekk under lunsjen eller trener. Det vil helt klart virke oppfriskende på hjernen, og få deg til å føle deg vel.

Bli klar over hva som gjør deg glad

Start hver dag med å skrive ned hva som gjør deg glad i løpet av en dag. Uansett hvordan dagen blir, så minner disse tingene deg om hva du faktisk kan være takknemlig og glad for.

Kilde: themuse.com
Publisert i Karriere, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.