Deling: Noen sitter i forgrunnen og diskuterer, andre står i bakgrunnen.
KOMPETANSEFLYT

Deling bygger kultur

Kunnskapsdelingen i arbeidslivet blomstrer. Noen virksomheter er særlig flinke. Det gjelder å ha en plan, og følge den. Her få du noen gode tips.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Når det er snakk om kunnskapsdeling i tilknytning til jobben er det tre hovedområder man kan snakke om: deling mellom medarbeidere, med kunder og samarbeidspartnere, og med samfunnet.

Det er slutt på den tiden da det å sitte på kunnskapen ga makt. Alle trenger deling, fordi vi er mer avhengige av hverandres innsikt og erfaring for å henge med.

For å få til en god delingskultur er det noe som må være på plass. Det må ligge tillit i bunnen. Du gir og du får.

Intern deling

Innad i virksomheten kan man dele på flere måter. Den enkleste er den delingen vi bedriver når vi spør hverandre til råds. Du vet at en kollega kan mye om et spesielt felt, og du spør ham eller henne for å kunne levere best mulig. Det er også mulig å dele i uformelle fora som i lunsjen, eller i møter der deling er hensikten. Vi kan dessuten opprette systemer for å dele dokumenter som rapporter, forskningsresultater og interne CV-er.

Fjellflyt er en bedrift som driver med opplæring av gründere. Kvinnen bak, Torill Bye-Wilhelmsen, er i tillegg drivkraften bak BETA, et kontorfellesskap av gründere i Vågå. Deling står sentralt.

-Delingskultur vil si på jevnlig basis å dele og spre erfaring og kunnskap mellom mennesker som er åpne for å lære av hverandre på både uformelle og formelle arenaer, skriver Wilhelmsen på fjellflyt.no.

På internt nivå er det flere ting som inngår i delingskulturen i Fjellflyt og BETA. Det kan være diskusjoner over morgenkaffen, idémyldringer og deling av dokumenter på e-post og i en luket gruppe på nettet.  Wilhelmsen understreker én ting:

-Det vi diskuterer på huset blir på huset. Men de driver også utstrakt deling eksternt.

Deling med andre

Et annet selskap som virkelig har satt deling i system er det internasjonale konsulentselskapet Sopra Steria. De har jobbet systematisk med dette både internt, i forhold til kunder og partnere, og i form av samfunnsnyttig innsats. De kaller det Power of Sharing. De deler med kunder og partnere på flere måter, en av dem er gjennom seminarer og møter:

– Vi gjennomfører jevnlige frokostmøter og seminarer. På frokostmøtene forteller vi gjerne om konkrete caser vi har jobbet sammen med kundene våre for å løse, og de inviteres til å dele av erfaringene de har gjort i sitt arbeid, skriver Anders Palerud i bloggen Sterk blanding.  Han har ansvaret for kultur og utvikling i selskapet som har fått utmerkelser som Norges beste arbeidsplass, Oda-prisen og Kompetanseprisen. De ansatte gir uttrykk for at de opplever delingskulturen som svært positiv.

 

På frokostmøtene forteller vi gjerne om konkrete caser vi har jobbet sammen med kundene våre for å løse.

Anders Palerud

 

Samfunnsansvar

Det har blitt vanlig for bedrifter og organisasjoner å ta samfunnsansvar. Det er også en form for delingskultur. Det kan være ulike former for støtte, slett ikke bare rene pengebidrag. Pro bono-rådgivning og kurs er eksempler på annen hjelp. På hvilken måte man kan dele kunnskap eller samle inn penger er det bare fantasien som setter grenser for.

 

Hvordan få til deling?

Administrerende direktør i Atea, Michael Jacobs, er også svært opptatt av delingskultur. Han er overbevist om at arbeidsmiljøet kan bli bedre og arbeidsplassen mer attraktiv som en følge av deling satt i system:

-Man får ny kunnskap og utvikler seg som person. Derfor er det naturlig at folk trekkes til miljøer som har fått dette til. Bedriften kan dermed lettere trekke til seg talenter. Virksomheter som ikke er gode til dette, opplever gjerne en lukket kultur der man ikke deler, verken internt eller med kunder. Det er hemmende for utviklingen, har han uttalt til ledernytt.no.

 

 

Man får ny kunnskap og utvikler seg som person. Derfor er det naturlig at folk trekkes til miljøer som har fått dette til.

Michael Jacobs

 

 

Så hva bør du ta tak i om du ønsker å skape en delingskultur på jobben? Her er noen gode tips for å komme i gang:

  • Plant idéen. Få snøballen til å rulle sammen med andre. Inviter til idémyldring.
  • Ta et steg av gangen, begynn internt. Fortell om satsningen på et allmøte, og forklar hvorfor det er viktig. Deling gir glede og har stor nytteverdi.
  • Det hjelper godt å ha et digitalt verktøy på plass, som egner seg for deling, som for eksempel Workplace.
  • Når det er på plass internt, kan man utvide til også å dele med kunder og samarbeidspartnere.
  • I tillegg til digitale plattformer for deling, er seminarer, frokostmøter og konferanser fine arenaer.
  • Å bidra til samfunnet er også en viktig del. Ikke minst unge arbeidstakere i dag er svært opptatt av arbeidsplassens verdigrunnlag og samfunnsbidrag.

Ambisjonsnivået ditt og størrelsen på virksomheten vil selvsagt gi føringer for hvordan delingskulturen bygges rent praktisk. Det er uansett viktig å jobbe med holdningen til deling. Den kan utgjøre forskjellen mellom den bedriften som gjør det godt og den som ikke klarer seg.

 

Publisert i Ledertips, Motivasjon