Du må vite hvor du vil

Den teknologiske utviklingen går stadig raskere. Skal du klare å utnytte digitale verktøy best mulig, må du vite hva du ønsker å oppnå. Du trenger en strategi.

Tekst
Anne Wennberg
Illustrasjon
Berit Sømme
Dato

De siste årene har den teknologiske utviklingen gått mye fortere, og vi løser oppgavene på en annen måte. Folk kan jobbe annerledes, og vi får mer data, informasjon og statistikk ved å bruke digitale verktøy.

– Med alle de nye mulighetene må du vite hvor du vil, og lage en strategi som viser retningen, sier Helene Lie Røhr, doktor i samfunnsøkonomi fra BI, og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, der hun også er prodekan for forskning. Før hun havnet i akademia, jobbet hun flere år i Telenor.

Å jobbe på en annen måte, mer digitalt, krever en annen tilnærming, selv om det å skaffe et nytt IT-system kan være en ganske oversiktlig prosess.

– Det er viktig å ha toppledelsen og hele organisasjonen med når arbeidet skal legges om. En IT-leder kan ikke endre en hel organisasjon.

Sentrale spørsmål er: Hvordan skal virksomheten gå videre? Hva er det viktig å levere?

– Du må alltid vite hvor du skal, og hva du vil at virksomheten din skal bli oppfattet som. Det vil ofte være behov for ekstern hjelp. Problemstillingen kan være: Skal vi kjøpe inn eller lage en egen løsning, men det å lage selv er ikke lett. Uansett må man alltid starte med kundefokus, understreker Røhr.

Helene Lie Røhr er doktor i samfunnsøkonomi fra BI, og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania.
– For å lykkes må det skje i riktig tempo, ikke for fort og ikke for sakte. Lederen må forstå hva slags kompetanse som trengs, eventuelt få hjelp til å finne ut av det, sier Helene Lie Røhr, doktor i samfunnsøkonomi fra BI, og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania. (Foto: Jonatan A. Quintero)

Riktig tempo

Digital transformasjon snakkes det mye om, men hva er det egentlig?

– Det er noe mer enn å digitalisere, det er nettopp når man bruker teknologien til å løse oppgavene annerledes. Virksomheten må endre hvordan man jobber, og noen må kanskje omskoleres. Det kan være krevende.

Virksomheten trenger for eksempel en applikasjon som bedrer kommunikasjonen. Det vil kreve intern kompetanse, og innkjøpskompetanse.

– For å lykkes må det skje i riktig tempo, ikke for fort og ikke for sakte. Lederen må forstå hva slags kompetanse som trengs, eventuelt få hjelp til å finne ut av det.

Nå står vi foran et nytt skifte, som kanskje er større enn det vi har opplevd i løpet av de siste 10-15 årene.

– Kunstig intelligens er ganske god til relativt enkel koding, men ikke til å rette feil, foreløpig. KI kan brukes til noe tekst, men man må lese den manuelt for å kvalitetssikre. Det er mye KI ennå ikke kan. Vi må trene på å bruke verktøyene, men vi blir ikke like gode som verktøyene til det de kan. Det er viktig med ledere som ser fremover, ikke bare skaffer verktøy, men også videreutvikler den delen av jobben som menneskene skal utføre, mener Røhr.

Hun oppfordrer til å ta grep om kompetanseutviklingen slik at ikke grupper i arbeidslivet faller utenfor. Norge har for få folk, og det å videreutdanne og omskolere blir nødvendig, men selvsagt kan det bli tøft for enkeltpersoner.

– Med en god digital strategi vil ledelsen vite mer om kompetansebehov, og dermed kunne ta vare på ansatte. Det er utvilsomt utfordrende når utviklingen går så fort.

Mist ikke motet, det er mulig å henge med, men da må både tankesett og måter å jobbe på endres.

– Agilitet (smidighet) og åpenhet blir viktig. Det må være mulig å snu seg fort når det trengs, sier Røhr.

Accordion

 • Mange begreper brukes om hverandre, og det er lett å gå seg vill. Her er en kort forklaring:

  Digitalisering beskrives som det å gjøre analog informasjon digital.

  Digital transformasjon innebærer å endre prosessen ved hjelp av digitale løsninger.

  Teknologi er når en tar i bruk verktøy, redskaper, metoder, teknikker for å løse et problem eller utføre en oppgave.

  Informasjonsteknologi (IKT):
  Omfatter teknologi for innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av informasjon.

  Digital strategi: En digital strategi er en plan som fokuserer på de digitale tiltakene en tar i bruk for å nå målet.

Kjenn kunden

Skal du bruke teknologien til å skape gode kundeopplevelser og forretningsverdi, må du vite hvem kunden er. Ulike aldersgrupper kan ha ulike forventninger. Har du en digital tilstedeværelse, i form av en nettside, fordrer det at du vet hvordan den utnyttes best mulig, hva kundene eller brukerne dine forventer. Du må skjønne hva den bør inneholde, og hvordan innholdet kan brukes, om den skal være med på å styrke virksomheten din.

– Yngre vil forvente større grad av digital tilstedeværelse. Du må ofte ha to typer tilstedeværelse, men å kombinere er kostbart, og kan bli utfordrende i en konkurransesituasjon. Teknologien kan føre til at nye produkter og tjenester skapes. Det behovet du fylte tidligere, kan kanskje fylles på en annen måte, med et annet produkt. Det må defineres etter kundens behov, ikke etter hvor fint du selv synes produktet er.

Eksempelet Netflix

Et godt eksempel er musikk og film. Folk hører fortsatt på musikk, og ser filmer, men oftest på en annen måte, med strømmetjenester. Det selges ikke DVD-er og CD-er.

– Man kan ikke hindre utvikling, men må se nye muligheter. Netflix startet med DVD-leie på postordre, men greide å endre seg. Det gjelder å klare å se, og evne å lytte til gode rådgivere – i tide.

Å time endring kan være vanskelig. Reiseselskapet Cook gikk konkurs, for de klarte ikke overgangen til nettjenester mens de fortsatt hadde butikker. Å endre forretningsmodellen, og gjøre det på riktig tidspunkt, er krevende.

– Det kan handle om overgangen fra noe man ikke lenger tjener penger på til noe man ikke har rukket å bli flink til ennå. Det er særlig utfordrende der teknologien undergraver forretningen slik den er drevet til nå.

Et lederansvar

Et stort tema som følger av digitaliseringen, er sikring av data og trygg bruk av verktøyene.

– Det er viktig med sikre plattformer og systemer. Det er lederens ansvar å ta det på alvor. Det dreier seg om bedriftskultur. Forsøk på datainnbrudd skjer overalt. Alle trenger grunnleggende kompetanse for å sikre mot data på avveie. Faren er størst i små virksomheter, som kke har noen som gir opplæring og maser om årvåkenhet.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Nødvendig og gøy

Endring kan være utfordrende. Noen elsker forandring og nye oppgaver, andre er mer skeptiske. Hva kan man gjøre for å få medarbeiderne til å omfavne teknologien?

– En blanding av å formidle viktigheten av endringer og at det er gøy. Det kan jo være veldig fint å få være med på å forbedre det man selv jobber med. Det hjelper å ha en trygg og god kultur. Å utvikle en lærende organisasjon blir avgjørende, ikke bare sende folk på kurs. Endringen vil skje kontinuerlig. Kunnskapsdeling er essensielt. Og det er ikke minst viktig å lære å bruke digital teknologi til å kommunisere, for å bedre informasjonsflyten, sier Røhr.

Men kan vi egentlig stole på den nye teknologien? Kanskje stoler vi for mye på den?

– En algoritme som tar beslutninger, er ikke nøytral. Den er basert på input-en den har fått. Man må være bevisst. Hva er input-en som leder til resultatet? Mange virksomheter foretar såkalt profilering som bruker informasjon om hver av oss til å plassere oss i en kundegruppe. Hvilken kundegruppe du tilhører kan påvirke hvor gode betingelser du får på for eksempel banklån eller forsikring. Som enkeltindivid kan sannsynligheten for å misligholde lånet være veldig lav selv om banken har plassert deg i en profil med høy sannsynlighet for mislighold. Vi kan være uenige med maskinene, understreker Røhr.

Hun har et viktig budskap til slutt:

– Den store lederutfordringen er alle som trenger omskolering. Det er en lederoppgave å sørge for at de fortsetter å være produktive. Det går ikke opp om vi slipper taket i de erfarne og bare tar inn unge arbeidstakere. Å videreutvikle dagens kompetanse er helt nødvendig.