Fem tegn på at jobbintervjuet var vellykket
NY JOBB

Fem tegn på at jobbintervjuet var vellykket

Du har forberedt deg godt, og vist deg fra din beste side. Hva nå? Her er fem tegn som tyder på at jobbintervjuet gikk bra – og fire tegn som kan tyde på at det kanskje ikke gikk så bra.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
Getty Images
Dato
 1. Intervjuet varte lenger enn planlagt

Det er stor sannsynlighet for at en rekrutterer eller potensiell arbeidsgiver ikke bruker for lang tid på deg, dersom de tenker at du er helt uinteressant for jobben. Varte imidlertid intervjuet lengre enn den planlagte tiden, kan det være et tegn på at det gikk bra.

 1. Du fikk mange oppfølgingsspørsmål

Får du mange spørsmål er de som intervjuer deg mest sannsynlig nysgjerrig og vil vite mer om deg. Vær imidlertid oppmerksom på gjentakende spørsmål. Det kan bety at du ikke har svart utfyllende og godt nok på spørsmålene i utgangspunktet.

 1. Du blir introdusert for flere på arbeidsplassen

Hvis arbeidsgiver ønsker at du skal møte flere enn de som opprinnelig var med i jobbintervjuet, kan det være en sterk indikator på at de er begeistret for deg.  Skjer dette imidlertid ikke, er det ingen grunn til å bli fortvilet. Slik situasjonen er nå foregår mest sannsynlig mange jobbintervjuer digitalt, da er det ikke like naturlig å ta med flere inn i møtet.

Fagorganisering gir deg trygghet i arbeidslivet

Les mer om Ledernes medlemsfordeler og meld deg inn her.

 1. Intervjueren forsøker å «selge» deg arbeidsplassen

I en stressende intervjusituasjon er det lett å glemme at intervjuer går begge veier. Det er ikke bare du som skal overbevise arbeidsgiver, din potensielle arbeidsgiver skal også overbevise deg om å takke ja til stillingen fremfor et annet sted. Får du i tillegg spørsmål om jobbsøkingen din og om du er i andre prosesser, er dette mest sannsynlig et positivt tegn.

 1. Du orienteres om prosessen videre

Dersom dere mot slutten av intervjuet snakker om prosessen videre, er det et tegn på at arbeidsgiver er interessert i deg og ønsker å holde deg i loopen. Dette viser også at arbeidsplassen har en ryddig og organisert intervjuprosess.

Har du fått et jobbtilbud og skal forhandle om lønn? Her er rådene for å lykkes med lønnsforhandlingen.

Fire tegn på at jobbintervjuet ikke gikk så bra

I noen intervjuer føler man at alt klaffer og er ganske sikker på at jobbintervjuet var vellykket. I andre situasjoner sitter man igjen som et stort spørsmålstegn. Disse fire tegnene kan indikere at intervjuet ikke gikk så bra som du håpet:

 1. Intervjueren var uoppmerksom

Sitter du igjen med følelsen av at intervjueren ikke var helt til stede mens dere snakket sammen? Det kan bety at vedkommende ikke fant deg interessant.

 1. Dere snakket ikke om veien videre

Dersom du ikke fikk noen informasjon om prosessen videre, kan det bety at tiden ikke strakk til eller at intervjueren glemte det. Men det kan også bety at du ikke kom videre.

 1. Du fikk ikke mulighet til å stille spørsmål

Hvis du ikke fikk anledning til å stille spørsmål, eller fikk korte og vage svar, kan det bety at intervjueren allerede har besluttet at du ikke er med videre i prosessen.

 1. Intervjuet ble avsluttet tidlig

Varer jobbintervjuet lengre enn avtalt tid er dette som regel positivt. Varer det derimot kortere er dette vanligvis et dårlig tegn.

Få flere tips om arbeidsliv, karriere og ledelse!

Meld deg på Ledernes nyhetsbrev.

Tre tips til neste intervju

Alle har gjort ett eller flere dårlige jobbintervjuer i løpet av livet – her er tre tips som gjør deg bedre rustet neste gang du skal i ilden:

 1. Forbered deg

Jo bedre forberedt du stiller i jobbintervjuet, jo mer sannsynlig er det for at du lykkes. Et tips er å sette deg godt inn i intervjuprosessen, og her kan bøker være et nyttig hjelpemiddel. Her er to tips:

 • Intervjuspørsmål – Paul Newton.
 • Forberedelser til intervju-øvelsene – Paul Newton.

Du kan laste ned begge bøkene gratis her.

 1. Vit forskjellen på første- og andregangsintervjuet

Skal du komme gjennom nåløyet, er det lurt å ha innsikt i hva forskjellen på første- og annengangsintervjuet er og hva dere skal gjennom:

 • I førstegangsintervjuet fokuseres det på dine faglige kvalifikasjoner og motivasjon.
 • I andregangsintervjuet er målet å gå mer i dybden på din atferd og egenskaper. Vær forberedt på at du kan bli bedt om å gjennomføre en personlighetstest i forkant, som dere deretter går gjennom i andregangsintervjuet.
 1. Overbevis gjennom skjermen

I disse tider gjennomføres mange intervjuer digitalt, og det kan oppleves utfordrende. Her er tre tips som kan hjelpe deg til å skinne på skjermen:

 1. Se i kameraet. Da virker du mer tilstedeværende og de som intervjuer deg får en følelse av blikkontakt.
 2. Gjennomfør intervjuet stående. Det påvirker energien i stemmen din og gir deg bedre holdning.
 3. Ikke snakk deg bort. Forsøk å være kort, klar og konkret når du svarer på spørsmål. 

 

Kilde: Themuse.com

Les om Ledernes medlemsfordeler her

Meld deg inn i Lederne

 

Publisert i Karriere, Rekruttering
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.