Finn din indre drivkraft

Indre motivasjon er en naturlig drivkraft som fører til lystbetont atferd. Å utføre en arbeidsoppgave blir dermed en belønning i seg selv.

Tekst
Sissel Fantoft
Dato

Det finnes mye forskning som handler om å motivere ansatte. Utfordringen for mange ledere er å omsette denne innsikten til handling.

– Hvordan kan du som leder bidra til å skape en trygg og motiverende arbeidskultur? I hverdagen måles ansatte ofte på oppgavene de løser, men ikke på hvordan de løser dem. Medarbeiderne blir drevet fra oppgave til oppgave, og uten indre glød hjelper det ikke hvor mange frynsegoder de har. De tappes for energi og bestemmer seg kanskje til slutt for å slutte, sier psykolog og Next Chapter-gründer Torkjell Winje.

Han har lang erfaring i å bygge bro mellom vitenskapen om gode arbeidsplasser og hverdagslivet for ledere.

– Er du drevet av indre motivasjon, blir du revet med av arbeidsoppgavene mens tiden flyr, enten du jobber alene eller sammen med andre. Du får brukt dine styrker og din kompetanse, og får utløst potensialet som bor i deg. Det gir arbeidsglede uten at du trenger annen belønning i tillegg, forklarer han.

Er du drevet av indre motivasjon, blir du revet med av arbeidsoppgavene mens tiden flyr

Torkjell Winje

Sunt å jobbe

Ytre motivasjonsfaktorer handler om påvirkning utenfra. Det kan være alt fra lovnader om lønnsøkning eller frykten for straff.

– Ironisk nok kan ytre motivasjon bidra til å fortrenge indre motivasjon, selv om det er snakk om positive faktorer som en fet bonus eller fredagsvafler. Det er deilig der og da, men handler om en hedonistisk lykkefølelse som ikke nødvendigvis gjør at du brenner noe mer for arbeidsoppgavene dine på sikt, sier Winje.

Mennesker er født med en naturlig indre motivasjon som driver oss til handling.

– Bare tenk på babyer, de ligger ikke passive, men begynner umiddelbart å utforske verden rundt seg. De krabber rundt og drar ned duker, skriker og roper. Vi er aktive hele livet – passivitet fører til apati, utmattelse og i verste fall depresjon, sier han.

Han har tidligere jobbet som arbeidspsykolog i NAV og vært i kontakt med mange sykmeldte personer.

– Det er sunt å være på jobb og få brukt sin kompetanse og sine styrker. Da er vi hele tiden i bevegelse, og hver gang vi gjør en feil lærer vi av det og mestrer en tilsvarende situasjon litt bedre neste gang, forteller han.

Lyst til å lære mer om ledelse?

Meld deg på nyhetsbrev

Se fremover

Winje trekker inn kunnskap fra forskning om indre motivasjon når han holder kurs på arbeidsplasser.

– Det aller beste er om ledere klarer å legge til rette for at medarbeiderne selv henter frem sin indre motivasjon. De ansatte er frø som kan vokse til flotte trær hvis lederen sørger for sol, vann og gjødsel, sier han.

Mestringsorientert eller utviklende ledelse handler om å bygge opp medarbeiderne, og gi dem de verktøyene de trenger for at de skal løse sine arbeidsoppgaver best mulig.

– Ledere må lage et jordsmonn hvor medarbeiderne kan vokse og blomstre. Den aller viktigste faktoren for indre motivasjon er autonomi, altså selvledelse. Det handler om at de ansatte selv kan påvirke hvordan, når, med hvem og så videre en arbeidsoppgave skal utføres. Medarbeidere som jobber et sted med mye autonomi, og som i tillegg får brukt sin kompetanse og føler at de tilhører et fellesskap, har ofte en høyere indre motivasjon enn andre, sier han.

Også måten du som leder gir tilbakemeldinger på påvirker motivasjonen.

– Utviklende tilbakemeldinger fungerer ofte bedre enn evaluerende. Ikke bruk for mye tid på å se bakover, snakk heller om hvordan dere skal angripe de utfordringene som ligger foran dere, sier han.

Faktorer som fører til indre motivasjon:

 • Selvbestemmelse
 • Tilhørighet
 • Bruk av kompetanse
 • Mestringstro
 • Rolleklarhet
 • Utviklende tilbakemeldinger

Positiv psykologi

Hva er det som kjennetegner personer, bedrifter og organisasjonen som fungerer godt?

Den amerikanske psykologen Martin Seligman regnes som en pioner innen positiv psykologi og hva som fremmer god menneskelig funksjonsevne. Ifølge ham må det ikke nødvendigvis være totalt fravær av negative faktorer for å oppleve følelsen av velvære. Tilstedeværelse av fem positive faktorer er derimot veien til det gode liv, også på jobben:

 • Positive følelser: Mennesker som ser lyst på livet lever lengre og presterer bedre på jobb.
 • Engasjement: Å la deg oppsluke av en oppgave, hvor du får brukt din kompetanse, gir energi.
 • Gode relasjoner: Gir en opplevelse av fellesskap og tilhørighet.
 • Mening: At en arbeidsoppgave oppleves som relevant og betydningsfull er sentralt for motivasjonen.
 • Mestring: Å fullføre en oppgave eller få tilbakemeldinger på utført arbeid gir en følelse av progresjon.
Publisert i Ledertips