Ledelse på tvers av alder

God ledelse – hva skal til for å lykkes?

Ny i arbeidslivet eller snart pensjonist? Hva handler egentlig god ledelse om? For Daniel Andrè Fortun (25) er det særlig én faktor som er viktig.

Tekst
Lise T. Vangerud
Foto
Hampus Lundgren
Dato

Hva menes egentlig med god ledelse? Og hvilke egenskaper er viktigst for å lykkes med lederskapet? Et stadig tilbakevendende tema, enten du er fersk i arbeidslivet eller snart inntar pensjonisttilværelsen.

– Jeg tror det meste koker ned til kommunikasjon. God ledelse handler om at man får gode tilbakemeldinger om man gjør noe bra, og konstruktive tilbakemeldinger når man ikke gjør det bra. Det har hjulpet meg. Da føler jeg at man blir sett og får muligheten til å gjøre en god jobb, sier Daniel André Fortun.

Nysgjerrig på medlemskap i Lederne?

Les mer om Ledernes medlemsfordeler og meld deg inn her.

Han er i sluttfasen av masterstudiet Business Analytics ved BI, og jobber samtidig som finanskonsulent i Intunor Finance. De siste årene har han også vært medlem av Lederne, og benyttet seg av både kurs og webinarer hyppig.

Vil ha mer dialog

Fortun er ikke alene om å vektlegge tilbakemelding som en viktig forutsetning for å lykkes med god ledelse. Den såkalte Generasjon Y (født mellom ca. 1980-2000) foretrekker i enda større grad enn tidligere generasjoner en tettere dialog og mer løpende samtaler, enn den mer formelle stilen med vurderinger og utviklingssamtaler, skriver professor i ledelse og organisasjonsatferd Jennifer Jordan i en artikkel på ledernytt.no.

– Jeg har troen på ledere som kan skape en delingskultur hvor man jobber mot et felles mål, uten intern konkurranse. Man må gå bort fra kulturen med spisse albuer, og heller se på ansatte som et team, sier Fortun.

 

Praktisk erfaring vinner ofte. Samtidig tror jeg, uansett hvor gammel du er og hva du har jobbet med, så er nøkkelen å være åpen for andres synspunkter, kulturer og utgangspunkt.

Daniel André Fortun

 

Han tror alle i arbeidslivet, uansett alder og erfaring, har noe å lære av hverandre. Og tror de som tør å se på det som en styrke, vil vinne mye på det.

– Vi som er ferske i arbeidslivet har masse å lære av de som har vært i arbeidslivet lenge. Praktisk erfaring vinner ofte. Samtidig tror jeg, uansett hvor gammel du er og hva du har jobbet med, så er nøkkelen å være åpen for andres synspunkter, kulturer og utgangspunkt. Da tror jeg begge parter vinner mye, sier Fortun.

Gi tilbakemeldinger, uansett

Vidar Mostrøm har snart jobbet 33 år i Nordsjøen, på tre forskjellige installasjoner og med 12 forskjellige arbeidsgivere. I dag er han prosessteknikker på Gjøa plattformen, der Neptun Energy er operatør. Om to år er han klar for å innta pensjonisttilværelsen.

– Det å være en god leder er ikke alltid like lett. Det viktigste er å lede på en måte som gjør at man får folk med seg, og ikke mot seg. Alle må behandles med respekt, samtidig som det er viktig å gi tilbakemeldinger – både positive og negative, sier Mostrøm.

Vil du lære mer om ledelse?

Meld deg på nyhetsbrevet til Lederne.

Unngå «fjernledelse»

Hallstein Tonning er hovedtillitsvalgt for Lederne i Equinor, og holder til på hovedkontoret Forus i Stavanger. Om tidligst ett år skal han gå av med pensjon. Han mener gode og forutsigbare rammebetingelser og tid til å prioritere ledelse, ikke bare fag, er viktig for å lykkes. Han tror nøkkelen for å lede best mulig, på tvers av generasjoner, er å kjenne sine medarbeidere godt. Vite hva som skal til for å motivere og engasjere, og huske på at alles bidrag er like viktige for å lykkes.

Så hvilke råd har du til studenter som skal inn i arbeidslivet. Hva bør de se etter i en god leder?

– Holdninger, kommunikasjonskompetanse og mellommenneskelige ferdigheter er viktig. Og unngå «fjernledelse» om mulig. Det bør heller være som et supplement, sier Hallstein.

 

 

Publisert i Karriere, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.