Hel og delvis permittering

Hva er forskjellen på hel og delvis permittering? Og hvilke regler gjelder for de to ulike ordningene?

Foto
iStock
Dato

Hel permittering fritar arbeidstaker helt for arbeidsplikt og arbeidsgiver for lønnsplikt. Delvis permittering betyr at arbeidstaker arbeider deler av sin stillingsprosent og er permittert resten.

Merk at retten til dagpenger forutsetter minimum 40 prosent permittering, det vil si at arbeidstiden er redusert med minst 40 prosent (endret fra 50 prosent i forbindelse med koronaviruset).

Hvem bestemmer arbeidstiden under permittering?

Ved delvis permittering vil arbeidsgiver, enten ved avtale eller ved bruk av styringsretten, fastsette når den delvise permitteringen skal tas ut. Driftsmessige forhold vil kunne gi et saklig grunnlag for å fastsette om den delvise permitteringen skal skje ved å ta ut hele dager eller deler av dager.

Arbeidsgiver må også kunne endre plasseringen av arbeidstiden ved delvis permittering så lenge dette ikke strider mot arbeidsavtale eller tariffavtaler, og er innenfor arbeidsgivers styringsrett. Grensen for denne endringsadgangen krever en konkret vurdering.

Kan det benyttes rullerende permittering?

Det er adgang til å iverksette rullerende permittering. Dette kan for eksempel skje ved at man permitterer arbeidstakerne annenhver dag eller annenhver uke. Dette regnes som 50 prosent permittering av den enkelte, og utløser full arbeidsgiverperiode (lønnsplikt for arbeidsgiver) for hver av de permitterte.

Lønn i arbeidsgiverperioden ved delvis permittering

Ved delvis permittering må graderingen «legges sammen» slik at de samlet fyller antallet arbeidsdager i arbeidsgiverperioden. Dette betyr at arbeidsgiverperioden blir to dager for 100 prosent permitterte, og fire dager for 50 prosent permitterte etter de nye reglene (hvor arbeidstaker jobber halve dager).