Aldri i tide

Har du prøvd dette mot de som alltid kommer for sent?

Noen kommer alltid for sent, selv om de tror de er tidlig ute – og klarer neppe å gjøre noe med det. Om ikke du bestemmer deg for å påvirke dem.

Tekst
Fredrik Christensen
Foto
iStock
Dato

Hvorfor er det noen som alltid kommer for sent? Enten det er til møter, avtaler eller arrangementer. Og hva sier det egentlig om deg, dersom du er den som alltid kommer for sent?

Man kan grovt sett dele mennesker inn i to typer: A-mennesker og B-mennesker. Jeff Conte, en anerkjent forsker ved San Diego State University har gjort en studie som viser at A-mennesker er overspente og prestasjonsorienterte, noe som resulterer i at de nesten alltid kommer tidsnok. B-menneskene er derimot avslappede og harmoniske, ifølge studien. De kommer ofte for sent til jobb, møter og avtaler. Det er gjort utallige studier som viser at A- og B-mennesker opplever tid forskjellig, og nå er det viktig å følge med: A-menneskene opplever et minutt som 58 sekunder, mens B-menneskene opplever det som 77 sekunder. Ganske store forskjeller, altså.

 

Du må få vedkommende til å føle en eller annen grad av ubehag ved å ikke komme tidsnok.

Per Krister Halck

 

Er det negativt å komme for sent?

Så til den store debatten: er det alltid negativt å komme for sent? Svaret er selvfølgelig todelt, det hele kommer an på hva det er snakk om. Mange mener at vi lever i et A-menneske-samfunn, hvor man ikke tar hensyn til B-menneskene. Noen er mer effektive på ettermiddagen, mens andre er mest effektive på morgenen.

Organisasjonspsykolog Per Krister Halck i Psykologbistand forteller at man kan dele mennesker opp i ulike kategorier.

– Man har et bredt anslag som faller under kategorien vi kaller tidsoptimister. I denne kategorien faller de som tror ting tar kortere tid enn det egentlig gjør, som vil si at man er dårlig på å vurdere hvor lang tid ting egentlig tar. Hvis du systematisk tror at du bruker kortere tid på oppgaver vil du få dårligere tid og havne etter.

Han presiserer likevel at man skal være forsiktig med å kategorisere folk. Ifølge Halck kan det også være andre faktorer som bidrar til at folk kommer for sent.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

– Stress i det generelle, den opplevelsen av å være stresset eller å ha for liten tid tror jeg også bidrar til at folk kommer for sent.

I tillegg mener han at det eksisterer en gruppe hvor det å komme for sent har blitt en uvane som aldri har blitt korrigert. Denne gruppen kan oppleve at det har kostet for lite å komme for sent, slik at ubehaget ved å komme for sent er mindre eller ikke eksisterende i det hele tatt.

Hvordan løse problemet?

Som leder eller mellomleder kan det være både ubehagelig og vanskelig å avgjøre om, og hvordan, man skal ta opp problemet med en person som alltid kommer for sent.

– Det første skrittet er å ta det opp på en vennlig og bestemt måte. Hvis det ikke endres må man ta et skritt videre. Dette bør ikke nødvendigvis være en strengere metode, men man kan for eksempel stille litt større krav og vise til at det kan få konsekvenser dersom de ikke innfris.

Halck presiserer at dersom man kommer for sent til tross for at sjefen har sagt ifra flere ganger, kan man faktisk ha nytte og glede av å få coaching.

– Det hele handler mye om planlegging, holdning og å jobbe med det over tid. Målet er å bli mer opptatt av å vurdere tid realistisk, og få vedkommende til å føle en eller annen grad av ubehag ved å ikke komme tidsnok, avslutter han.

 


 

Hvilken type forsentkommer er du?

Diana DeLonzor skrev en bok kalt «Never Be Late Again» før hun gikk bort i 2014. Boken lister opp flere typer forsentkommere. Forfatteren mener flesteparten av de som kommer for sent som oftest havner innenfor en av de tre øverste kategoriene:
Den vågale: Du jobber best under press og elsker følelsen av siste liten-arbeid. Denne gruppen er noen ganger vanskelig å motivere til effektivitet med mindre det er en krisesituasjon.
Den effektive: Du forsøker å få mest mulig gjort på kortest mulig tid. Du bruker to-do lister for strukturering og undervurderer hele tiden hvor lang tid ting tar.
Den distrè: Du blir lett distrahert, du mister lett styringen på tiden, glemmer avtaler og hvor du la gjenstander.
Fornekteren: Du innser aldri selv at du er sen, og finner alltid andre unnskyldninger for hvorfor du er for sen.
 
Kilde: forskning.no
Publisert i Arbeidsmiljø, Ledertips