Konkurranseklausuler i arbeidskontrakten

Mange arbeidskontrakter begrenser de ansattes rett til å jobbe hos konkurrenter i en periode etter at de har sluttet. Et nytt kapittel i arbeidsmiljøloven styrker nå ansattes vern.

Tekst
Vidar Lindbekk, advokat i Norman & Co. ANS
Dato

I relativt mange arbeidsavtaler ligger det bestemmelser om at den ansatte i en periode etter ansettelsesforholdets slutt ikke kan jobbe for konkurrerende virksomheter. Noen arbeidsgivere kan ha et sterkt og legitimt behov for en slik konkurranseklausul overfor enkelte ansatte. På den annen side kan det også på en urimelig måte begrense den ansattes rett til å stå fritt i valg av arbeidsgiver.

Disse reglene har lenge vært lite konkrete og gitt dårlig forutsigbarhet for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Den 1. januar 2016 trådte et nytt kapittel 14A i arbeidsmiljøloven i kraft. Kapittelet regulerer konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler. Reglene er detaljerte, derfor omtaler vi kun hovedelementene her.

Konkurranseklausuler

En konkurranseklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og ansatt som begrenser den ansattes rett til å tiltre stilling hos annen arbeidsgiver, eller starte eller delta i annen virksomhet, etter arbeidsforholdets opphør. For at en slik konkurranseklausul skal være gyldig, kan man litt forenklet si at følgende vilkår må være oppfylt:

Klausulen må være nødvendig for å ivareta arbeidsgivers særlige behov for vern mot konkurranse.

Kan ikke gjelde mer enn ett år.

Må være inngått skriftlig.

Gjelder ikke ved oppsigelse fra arbeidsgiver med mindre oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeids-takers forhold.

Arbeidsgiver må betale erstatning for hele lønna i karensperioden opp til 8 G (ca 720 000), og for 70 prosent av overskytende.

I tillegg er det detaljerte regler for arbeidsgivers plikt til å redegjøre for klausulen og om den vil bli gjort gjeldende. De nye reglene innebærer en sterk begrensning av hvilke konkurranseklausuler som er gyldige. En arbeidsgiver med spesielle behov kan fortsatt få en effektiv klausul, men det er kostbart. Dessuten er reglene slik at de fleste arbeidsgivere vil trenge juridisk bistand for ikke å gjøre en tabbe som medfører at klausulen ikke blir effektiv. Ansattes vern mot «slave-kontrakter» har blitt sterkt.

 

De nye reglene innebærer en sterk begrensning av hvilke konkurranseklausuler som er gyldige.

Vidar Lindbekk

 

Kundeklausuler

Kundeklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og ansatt som begrenser den ansattes adgang til å ta kontakt med arbeidsgivers kunder etter at arbeidsforholdet har opphørt. Klausulen kan ikke gjelde lenger enn ett år etter at arbeidsforholdet opphørte.

Hold deg oppdatert på ledelsesnyheter!

Meld deg på vårt nyhetsbrev.

Rekrutteringsklausuler

En rekrutteringsklausul er en avtale mellom arbeidsgiver og en annen virksomhet som begrenser arbeidstakers mulighet til å ta ansettelse i annen virksomhet. En slik kalusul er etter de nye bestemmelsene i utgangspunktet forbudt. Det åpnes allikevel for at slike klausuler lovlig kan inngås ved forhandlinger om virksomhetsoverdragelse og i inntil seks måneder. For at slik klausul skal være gyldig må berørte arbeidstakere være skriftlig informert om avtalen.

Publisert i Karriere, Ledertips