Lederpraten med Lasse Arntsen – ledelse må bidra til å skape mening og felles retning

Lasse Arntsen leder området oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, og med det har han en av de aller viktigste lederjobbene i Norges tredje mest folkerike kommune. Møt han i Lederpraten

Foto
Rolf Ivar Svensli
Dato

Lasse Arntsen er utdannet lærer med opprykk, og har i tillegg en mastergrad i organisasjon og ledelse. Han har lang erfaring fra hele oppvekstfeltet, har vært toppleder i flere organisasjoner.

Ansvarsområdet som områdedirektør for oppvekst og utdanning er bredt og viktig, og innebærer planlegging og styring av kommunens barnehager, grunnskole, barnevernstjenesten, helse- og omsorgstjenester og helsestasjoner m.m. I stillingen har han overordnet ansvar for mange tusen ansatte.

Hva er god ledelse for deg?

Ledere oppnår resultater gjennom andre. Dermed må måten vi utøver ledelse på bidra til å skape mening og felles retning blant medarbeiderne, fordi det er veien å gå for å oppnå høy jobbmotivasjon. I så måte må vi sikre verdibasert sammenheng mellom måten vi leder på og måten vi styrer på. I tillegg er jeg veldig opptatt av at vi skal basere utviklings- og innovasjonsarbeid på innsikt i behovene til de vi er her for, altså innbyggerne våre. Det er ikke alltid fagfolkene som sitter med de beste løsningsforslagene!

Hva er ditt beste lederverktøy i arbeidshverdagen?

Er fristet til å si «to ører og én kjeft»! Jeg legger vekt på involvering i alle sammenhenger, og å lytte ut ulike meninger og forslag før en beslutning kan tas. Godt partssamarbeid inngår i dette. Samtidig må jeg være bevisst hva som kommer ut av «kjeften», dette handler også om topplederrollen min, og at hva jeg sier og hvordan jeg sier det kan ha stor betydning for innramming, motivasjon, mot og lagfølelse.

Hvilke av dine egenskaper er viktigst som leder?

I tillegg til svaret på forrige spørsmål, er det nok å bidra til å skape sammenhenger, og å bevisstgjøre ledere og medarbeidere om sammenhenger. Jeg leder en stor sektor med et spekter av tjenester rettet mot barn, unge og deres familier, og med over 6000 ansatte fordelt på et hundretalls enheter vil det alltid være en risiko for at den ene hånda ikke vet hva den andre gjør. Derfor blir det så avgjørende at vi i arbeidet vårt tenker forbedring sett fra innbyggernes perspektiv, de lever jo ikke livene sine ut fra en kommunes organisasjonskart!

Hvem er ditt fremste forbilde innen ledelse og hvordan har det inspirert deg?

Som fotballinteressert er det fristende å nevne både Nils Arne Eggen og Jürgen Klopp som inspirasjonskilder. Jeg vil likevel framheve en av lederne jeg selv har hatt, tidligere fylkesmann Jørn Aksel Krog. Han ledet i stor grad gjennom gode, reflekterte spørsmål, åpenhet og ydmykhet på hva han faglig sett kunne noe om og ikke, oppriktig nysgjerrighet, tydelige beslutninger når det var nødvendig, og en utrolig evne til å sette selv den minste sak inn i et mye større, ofte globalt, perspektiv.

Hva mener du er de største utfordringene for deg som leder?

På systemnivå så er det å sikre en forsvarlig økonomi for at tjenestene jeg har ansvar for skal kunne levere på sine samfunnsoppdrag. Som del av kommunedirektørens ledergruppe er jeg dessuten opptatt av at dette henger godt sammen med hvordan vi som organisasjon samlet skal bidra til å utvikle samfunnet vårt.
På medarbeidernivå er den største utfordringen å ha tid i hverdagen til å kunne se den enkelte og i tillegg bygge et godt lag, kort sagt utøve ledelse!

Har du noen tanker om samspillet mellom faglig utvikling og det å utvikle seg som leder?

Som leder skal du ikke være den faglige spydspissen på tjenestenivå, men du bør kunne nok til å kunne stille de riktige spørsmålene, de som utfordrer til forbedring. Skal du utvikle deg som leder må du derfor holde deg oppdatert på fagområdene du leder, på organisasjonsutvikling og ledelse, og på innovasjon, trender og utvikling på globalt og nasjonalt nivå.

Benytter du nettverk for å få råd og diskutere utfordringer? Hva betyr et slikt nettverk for deg?

Absolutt! Nettverk er en av de viktigste kildene for å holde seg oppdatert, bli inspirert og utfordret, bygge relasjoner, og også få ryggdekning og trygghet rundt beslutninger og endringsprosesser. Nettverk må ikke bli ekkokammer, så god relasjonell trygghet slik at deltakerne våger å bryte mening er veldig viktig.

Hvis du skulle trukket frem en hendelse som har gjort deg til en bedre leder, hva ville det vært?

Vanskelig å velge en enkeltepisode, men la meg trekke fram et foredrag fra Harvard-professor Richard Elmore i 2011. Der sa han noe som var veldig enkelt sagt, men som har vært utrolig retningsgivende for hvordan jeg forsøker å utøve ledelse: ”Før du har flyttet møblene på innsiden av hodet til den enkelte, har du ikke endret noe som helst…”. Kanskje litt forsmedelig å innse, men jeg kan ikke endre andre enn meg selv. Jeg kan derimot bidra til andres endring, altså hjelp til selvhjelp! Det forutsetter imidlertid at jeg som leder trykker på «de riktige knappene»!

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

 

Publisert i Lederpraten, Ledertips