Lederpraten med Lene Fjellheim – Sett en standard for selvledelse og hvordan du kommuniserer

I Lederpraten møter vi ledere i ulike bransjer, og får innsikt i deres syn på hva som er god ledelse, deres utfordringer og erfaringer. Lene Fjellheim er to the point, engasjert, motiverende, dyktig, morsom og utfordrende! Hun har vært leder i nesten 40 år, og jobbet med lederutvikling i 20.

Dato

Da Lene ble kontorleder på BI som 21-åring var det hennes administrative egenskaper som gjorde henne kvalifisert. Hun kunne ingen ting om ledelse og lærte «the hard way». Så ble hun it gründer med 5 ansatte og har de siste 20 årene jobbet som ledertrener i CoachTeam.

Hva er god ledelse for deg?

– En god leder forstår at ledelse er et valg som de ikke bare tok da de sa ja til jobben, men hver dag i alle situasjoner. I Norge er det fremdeles svært vanlig å få en lederstilling fordi du gjør en god jobb, er faglig dyktig eller er på rett sted til rett tid. Mange operative ledere har liten eller ingen ledertrening, og mer opptatt av det faglige og operative enn lederskap. Som leder er du en rollemodell 24/7 og forstår at hva og hvordan du utøver ditt lederskap påvirker dine medarbeidere.
God ledelse er å sette en god standard for god selvledelse og hvordan du kommuniserer.

God ledelse er å forstå at vi er mennesker og ikke maskiner, at vi er ulike, og verdsette hvordan ulikheter skaper dynamikk og fremdrift. Og ikke minst tørre å være autentisk og dermed kongruent.

Hva er ditt beste lederverktøy i arbeidshverdagen?

– Jeg snakker en del om «learning by tryning» da det er hvordan jeg selv opplever at jeg har utviklet meg. Lære av det som skjer, evaluere og finne ut hvordan du vil gjøre det enda bedre neste gang. Evnen til å ta imot tilbakemeldinger er verdifullt og jeg tenker du må kunne ta imot tilbakemeldinger før du gir – være en rollemodell som viser vei.
Så første verktøy er å kunne ta imot og gi gode spesifikke tilbakemeldinger. Neste verktøy er å endre det som ikke fungerer optimalt ved å gå igjennom 4MAT modellen; hvorfor – hva – hvordan og hva hvis. Og for å få til dette må du være villig til – og forstå – hvordan du skal lytte godt. Lytte uten en egen agenda. Lytte for å være genuint nysgjerrig på hva den andre ønsker å formidle.

4mat modellen
4MAT er en internasjonalt anerkjent prosessmodell. Illustrasjon: CoachTeam
Hvilke av dine egenskaper er viktigst som leder?
– Jeg har vært leder i 37 år og jobbet som lederutvikler i 20.
Å være autentisk kommer høyt på listen. Tørre å vise de sårbare sidene av meg selv så vel som den som er løsningsorientert, kreativ med gjennomslagskraft.

Når jeg ser tilbake på min karriere som ung leder, gründer og lederutvikler ser jeg at jeg har hatt mestringstro, det vil si alltid trodd på at teamet/jeg vil få det til uten å vite hvordan. Litt Pippi tankegang; «dette har jeg aldri gjort før, så det klarer jeg helt sikkert». Mestringstro sammen med motstandsdyktighet tenker jeg er mine beste egenskaper.

Hvem er ditt fremste forbilde innen ledelse og hvordan har det inspirert deg?

Mitt forbilde er Egil Sandvik som var den lederen på BI som så meg, trodde på meg og ga meg min første lederstilling. Og det på et tidspunkt hvor jeg overhodet ikke så meg selv som en leder. Han støttet meg, ga meg utfordringer og lot meg feile og lære (har lært masse av «Learning by tryning»). Han var visjonær og vi kalte han «the sky is the limit» mannen. I etterkant kan jeg se at han ikke alltid var opptatt av å forankre sine ideer og kunne brukt enda mer tid på teamet sitt, men på 80-tallet var vi mer vant til å gjøre det vi fikk beskjed om, uten nødvendigvis å forstå hvorfor eller føle oss involverte.

Egil har inspirert meg til å tørre å tenke stort, tørre å satse på mennesker og ikke være så redd for å gjøre feil (dog alltid rette opp feilene i etterkant og legge meg flat).

Hva mener du er de største utfordringene for deg som leder?

Min utålmodighet. Som min første leder Egil er jeg er ikke alltid like flink til å ta meg tiden til å gå igjennom hvorfor vi skal endre noe og få innspill fra teamet. Jeg er for rask til å bare sette i gang, og dette skaper frustrasjon for de som jobber sammen med meg. 4MAT verktøyet jeg nevner over blir derfor viktig for meg da jeg som preferanse helt klart går i hvordan og kan hoppe over hvorfor og også noen ganger hva, for å se ulike måter å gjøre ting på, før jeg setter i gang.

Har du noen tanker om samspillet mellom faglig utvikling og det å utvikle seg som leder?

Jeg er overbevist om at vi er lærende mennesker og trenger å utvikle oss kontinuerlig – både faglig og personlig. Opplever vi at «vi er ferdig utlært er vi bare ferdige» er et uttrykk jeg liker.
Som leder er du en rollemodell og jeg tenker det er essensielt å holde deg oppdatert selv, på samme måte som du forventer det av dine medarbeidere.

Benytter du nettverk for å få råd og diskutere utfordringer? Hva betyr et slikt nettverk for deg?

Mitt nettverk består av mennesker som jobber med utvikling og vi har jevnlige treff og diskusjoner sammen. Jeg kunne ikke klart meg uten mennesker å sparre med som også er ærlige og gir direkte feedback.

Hvis du skulle trukket frem en hendelse som har gjort deg til en bedre leder, hva ville det vært?

Oj – jeg opplever at jeg i snart 40 år fremdeles lærer og blir bedre. Skal jeg trekke frem en hendelse var det da jeg var ung leder for godt voksne mennesker. Jeg antok at det jeg la frem, og selv syntes var logisk og smart, ikke ga mening for mine kollegaer. Jeg forstod at vi hadde ulike modeller av hvordan vi så verden, og at jeg måtte være mer fleksibel i hvordan jeg la frem tema. Når jeg knakk denne koden (lytte, stille spørsmål og legge frem saken med ulike vinklinger), ble vårt samspill mye mer dynamisk og ikke minst mer trivelig.

 

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler