Lederpraten med Trude Sydtangen – Tydelig visjon og gode verdier

Trude Sydtangen er daglig leder for barnehagekjeden Læringsverkstedet, en av Norges største barnehagekjeder. Med hele 5 000 ansatte og 18 000 barn sitter hun på et stort og viktig ansvar. Det å skape trivsel, arbeidsglede og å ha det gøy sammen på jobb er viktige elementer i ledelsesoppdraget.

Dato

En god kultur og engasjement hos de ansatte bygger oppunder fundamentet hos Læringsverkstedet, nemlig at alle mennesker er verdifulle, og med fokus på at hvert barn skal føle at det er et godt sted å være.

Hva er god ledelse for deg?

God ledelse er for meg når vi har engasjerte ansatte som blir drevet av en tydelig visjon med gode verdier, og en tydelig hensikt med sitt arbeid. Det er også viktig med god struktur, med klare rammer og tydelige forventninger om hva vi forventer av hverandre.

Og sist, men ikke minst, trivsel på arbeidsplassen er avgjørende. Vi ønsker at våre ansatte skal ha det gøy sammen på jobb. Så arbeidet med en god kultur er noe vi må jobbe med hver dag – alltid.

Hva er ditt beste lederverktøy i arbeidshverdagen?

Det beste lederverktøyet er å være til stede, snakke med folk og lytte til dem. Jeg har lært meg at man aldri skal undervurdere viktigheten av en god og ærlig prat ved kaffemaskinen. Der får man mange gode ting å ta med seg videre.

En annen ting jeg gjør i hverdagen, er å ikke utsette oppgaver til i morgen hvis jeg kan gjøre dem i dag. Når du gjør det, vil du motiveres til å håndtere de mer krevende oppgavene, og det blir også lettere å holde tritt med arbeidsoppgavene som hele tiden skal håndteres.

Hos oss snakker vi mye om å være «ledere som leder». Undersøkelser viser at den største feilen en leder gjør, er at de ikke leder, og at mange ledere blir for vage, unngår ubehagelige samtaler og lar ting fortsette uten å ta tak i problemer tidlig nok.

Hvilke av dine egenskaper er viktigst som leder?

For meg som leder er det aller viktigste å være genuin, ekte og ydmyk i relasjoner med andre. Jeg tror at mitt engasjement for menneskene rundt meg gjør at jeg er i stand til å møte folk med empati, uavhengig av hvilke utfordringer eller situasjoner vi måtte stå overfor.

En annen viktig egenskap er evnen til å ansette dyktige personer som kan jobbe godt sammen i team. Det handler om å identifisere hva de ansatte rundt deg er gode på, og bruke deres styrker. Dette skaper engasjement og dedikasjon i arbeidsmiljøet.

Hvem er ditt fremste forbilde innen ledelse og hvordan har det inspirert deg?

Jeg har ikke et spesifikt forbilde innen ledelse, men jeg har blitt inspirert av mange mennesker gjennom årene. Jeg har hentet inspirasjon fra deres lederstiler, hvordan de håndterer utfordringer og deres ulike tilnærminger til ledelse og problemløsninger. Dette har hjulpet meg med å forme og utvikle min egen lederstil. Jeg lærer fremdeles kontinuerlig ved å observere og tar med meg ulike elementer fra de jeg møter i min hverdag.

Hva mener du er de største utfordringene for deg som leder?

Jeg tror mange ledere, inkludert meg selv, opplever utfordringer knyttet til mangel på tid. Samtidig må jeg minne meg selv på at tidsmangel ofte handler om prioriteringer. Hva som er viktig og hva som ikke er viktig, hva som haster og hva som ikke haster. Gjennom gode prioriteringer så skaper vi tid til de viktige arbeidsoppgavene.

En annen utfordring jeg opplever, spesielt i vår store organisasjon, er å kunne se og anerkjenne alle våre ansatte for den fantastiske jobben de gjør. Det kan være utfordrende å formidle denne anerkjennelsen på en måte som når frem til alle ansatte, slik at de virkelig forstår hvor viktige de er for organisasjonen.

Har du noen tanker om samspillet mellom faglig utvikling og det å utvikle seg som leder?

Det er viktig å investere tid og ressurser i å utvikle ledelsesferdigheter i tillegg til å oppdatere fagkunnskapen. Det må være en balanse mellom faglig utvikling og utvikling som leder, noe jeg tenker er viktig for å lykkes i en lederrolle. Som leder er det nødvendig å ha en solid forståelse av feltet du opererer i. Dette gir en troverdighet og tillit hos ansatte.

Benytter du nettverk for å få råd og diskutere utfordringer? Hva betyr et slikt nettverk for deg?

Nettverk er viktig for å få inspirasjon og utvikle seg som leder, og faglig påfyll bidrar til å skape bevegelse og sette saker i perspektiv. Det er viktig å hente inspirasjon og innsikt fra andre for at man ikke blir sittende i en egen boble.

Hvis du skulle trukket frem en hendelse som har gjort deg til en bedre leder, hva ville det vært?

Hvis jeg skulle peke på noe som har bidratt til min utvikling som leder, så er det vanskelig å identifisere en enkeltstående hendelse. Jeg tror heller at små og store utfordringer jeg har møtt på veien, har gitt meg verdifull erfaring og lært meg nye sider ved meg selv og andre. Disse erfaringene har bidratt til å styrke min kompetanse som leder.

Et eksempel på en slik lærdom er perioden under covid-19-pandemien. Vi ble alle utfordret på ulike måter, og jeg føler at vi har lært mye som vi kan ta med oss videre.

I Lederpraten møter vi ledere fra ulike bransjer, og får innsikt i deres syn på hva som er god ledelse, deres utfordringer og erfaringer.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler

Publisert i Lederpraten, Ledertips