Tilbakemeldinger: Fire kolleger snakker med hverandre rundt et bord.
UTVIKLING

Liker du tilbakemeldinger?

Er det rom for tilbakemeldinger der du jobber? Er svaret ja, kan du være glad. Det gir større sjanse for utvikling. Med en tilbakemeldingskultur kan vi spille hverandre bedre, til glede for både den enkelte og bedriften.

Tekst
Anne Wennberg
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Tenk deg at du kommer ut fra et møte, føler deg glad og energisk etter å ha fått fram akkurat det du ville. Du henter deg en kopp kaffe mens du tenker på suksessen og håper på noen hyggelige tilbakemeldinger. Så kommer en kollega bort og lurer på hva du driver med. Det var jo ingen andre som kom til orde, du overkjørte alle. Oi! Det knyter seg i magen, men du blir også skikkelig irritert på kollegaen din. Er han sjalu? Tåler han ikke at andre gjør det bra? Eller kan det hende han har litt rett?

Vi påvirker hverandre

Det er nyttig å bli sett, for det er ikke så lett å vite hvordan vi virker på andre. Vi trenger tilbakemeldinger for å finne ut av det. Det er lett å tro at for eksempel iver og engasjement blir oppfattet utelukkende positivt, men andre kan oppleve noe helt annet. At du blir «litt mye», eller at du glemmer å se deg rundt og få med deg at andre ønsker å komme til orde. Tilbakemeldinger kan altså skape forvirring i første omgang, men først og fremst er de nyttige – særlig om hele kulturen preges av åpenhet. Da lærer man seg at tilbakemeldinger, eller feedback, er noe som skaper utvikling, og det får deg til å bli mer bevisst på hvordan din væremåte kan påvirke andre.

-Å gi feedback er langt fra å fortelle deg hvordan du er. Det er en mulighet til å få vite hvordan jeg oppfatter deg, har teolog og coach Erica Grunnevoll, uttalt til ledernytt.no.

Vi byr på godt stoff om ledelse

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Konstruktive tilbakemeldinger

Andre kan mene ulike ting om din oppførsel, men den enkeltes oppfatning har likevel betydning.

-Jeg kan ønske å gi deg en mulighet til å få vite hvordan og hvorfor jeg reagerer på din oppførsel slik at vår kommunikasjon og vårt samarbeid kan styrkes og utvikles. Det er denne typen tilbakemeldinger som skaper vekst, mener Grunnevoll.

Det er viktig at tilbakemeldinger gis i beste mening. De kan være både positive og negative, men latterliggjøring, nedlatende kommentarer og mistenkeliggjøring er ikke konstruktivt.

I tillegg til å være konstruktiv, er det ifølge Grunnevoll viktig å være konkret og tydelig, og skille mellom følgende: det du observerer, din tolkning, dine følelser, hvilken virkning det har på deg, og hvilke konsekvenser det har for deg i samarbeidet med den andre. En tilbakemelding er ikke en objektiv sannhet, men viktig i forholdet mellom to som skal samarbeide.

 

Å gi feedback er langt fra å fortelle deg hvordan du er. Det er en mulighet til å få vite hvordan jeg oppfatter deg.

Erica Grunnevoll

 

Varme og åpenhet

For noen vil en tilbakemeldingskultur høres truende ut. Hvor mye kritikk vil jeg komme til å få? Vil jeg virkelig høre hva de andre mener? Og må jeg da kommentere andre? Hva om de ikke er interessert i mine innspill?

Det er heller slik at der hvor tilbakemeldinger er en naturlig del av arbeidsdagen, på kryss og tvers av hierarkiet, er det større åpenhet og et varmere miljø. Man erfarer at det ikke er farlig, men tvert imot gir muligheter for utvikling.

På noen arbeidsplasser kan det være enkelt å innføre en tilbakemeldingskultur fordi takhøyden allerede er der, mens det andre steder krever en større innsats og ekstern konsulenthjelp, for å sette tilbakemeldinger inn i en større sammenheng. Arbeidsplassens størrelse kan for eksempel spille inn.

Det kan være en god idé å begynne med seg selv og be om tilbakemeldinger. Dernest kan du foreslå at dere mer systematisk gir hverandre tilbakemeldinger, utfra noen kjøreregler dere blir enige om. Det kan være nok.

Kilder: ledernytt.no og keylearning.no

Publisert i Ledertips