Retorikk

– Det er én kroppsdel som er viktigere enn andre for ledere

Retoriker Kjell Terje Ringdal er klar i sin tale om hvilket virkemiddel som er det viktigste for en leder.

Tekst
Bernt Roald Nilsen
Foto
Fartein Rudjord
Dato

– Dyktige ledere evner å vise vei. Å peke ut retning. Du kan bruke mange gode virkemidler, men det viktigste er stemmen. Er det én kroppsdel som er viktigere enn andre for ledere, er det munnen. Å være leder handler om å ta seg tid til å snakke med sine medarbeidere, sier kommunikasjonsguru Kjell Terje Ringdal.

Han har belegg for sitt synspunkt. Kan skilte med utdanning innen retorikk, kommunikasjon og idrett. Bred erfaring fra krevende kommunikasjonsoppgaver for norske og internasjonale oppdragsgivere. Har jobbet for Statoil og Telenor og TV-aksjoner. Er assisterende professor i retorikk ved Markedshøyskolen i Oslo, og har siden 2000 ledet det årlige Washington-seminaret for norske toppolitikere og journalister i USA.

Metafor for god ledelse

– Kjennetegnet på god ledelse er å ha evnen til å kombinere talens konstruktive makt med pekefingeren. God ledelse er å skape oppslutning, og formidle at vi skal opp dit ved å peke og snakke. Trappen er en enkel metafor på tydelig, demokratisk ledelse. Du vet hvor du skal, og rekkverket er en nødvendig støtte når du tar neste steg. Og det er selvsagt lederens oppgave å peke ut milepæler underveis, sier Ringdal.

Ledere som er tilstede

Han er krystallklar når det kommer til ledelse. Det dreier seg om å skape oppslutning, få dine medarbeidere til å gjøre noe de kanskje ikke ville gjort, og like det. Da kan du ikke støtte deg til makt og autoritet. Digitale medier skaper ikke ledelse. De er kun virkemidler. Nøkkelen som mykgjør det harde, hjerteløse, digitale, er tilstedeværelse, ifølge Ringdal.

– Det verste er den hjerteløse og retningsløse ledelsen. For at kommunikasjon og ledelse skal være god, kan den ikke bare være basert på målbare argumenter og destillert rasjonalitet. Det kan nok fungere en stund, men skaper ikke den indre motivasjonen som får medarbeiderne til å trekke i samme retning. Ledelse skal skape mening. Når mål, roller og arbeidsoppgaver blir meningsfylte, blir det også gøy å jobbe, sier Ringdal.

– Jeg er svak for management by walking around. Ledere som rusler rundt og tar en enkel prat i stedet for å sende fredagshilsen til ansatte på mail, sier Kjell Terje Ringdal.

Snakk med kollegene

Han trekker gjerne frem karisma som et kommunikasjonsfenomen. Definerer det som evnen til å se andre, å få individene til å fungere i et felleskap. Alle har vi en viss grad av karisma, dette stjerneskuddet som kan gi et menneske opplevelsen av virkelig å bety noe. Karisma er ingen magisk nådegave, men rett og slett en teknikk som kan læres, og den enkleste form for karisma er så enkel at den ofte er undervurdert, ifølge Ringdal.

– Jeg er svak for management by walking around. Ledere som rusler rundt og tar en enkel prat i stedet for å sende fredagshilsen til ansatte på mail. Den enkle nysgjerrigheten som kan ligge i en prat. Det er både tradisjonelt og enkelt, men skaper relasjoner. Gjør du det, blir ofte kjipe ledelsesbeskjeder lettere akseptert. Mennesker lar seg nemlig overbevise av det menneskelige, ikke av argumenter. Det er nettopp dette som er karisma, sier Ringdal.

 

Den gode kommunikasjon endrer seg ikke, trass i alle mulige revolusjoner innen teknologi.

Kjell Terje Ringdal

 

God kommunikasjon endrer seg ikke

Han trekker frem rollemodeller. En Stoltenberg eller to som vet å ta seg tid til å hilse og bli kjent med sine medarbeidere. En Obama eller to som vet å kombinere det retoriske med det opplagte. En Kristin Clemet som vet å formulere sine meninger så tydelig at du lar deg rive med. Alle har de denne vidunderlige, trenbare evnen til å begeistre, overbevise eller forføre.

– Den gode kommunikasjon endrer seg ikke, trass i alle mulige revolusjoner innen teknologi. Som leder handler det om å finne ut hvor du skal og hvilke delmål det er naturlig å motivere for. Så handler det om å trene på hvordan du jobber med ditt eget språk og andre virkemidler. Men det hjelper altså ikke hvor retorisk finslepent budskapet er hvis tilstedeværelsen mangler, fastslår Kjell Terje Ringdal.

Publisert i Ledertips