Riktig lys på arbeidsplassen er viktig av flere grunner
ARBEIDSMILJØ

Derfor er riktig belysning viktig på arbeidsplassen

Påvirker både trivsel og effektivitet, og er en viktig investering i arbeidsmiljøet.

Tekst
Maria Caroline Skrede
Foto
NTB/Scanpix
Dato

Ifølge Arbeidstilsynet kan for dårlig belysning på arbeidsplassen gi både belastningsskader og øke risikoen for skader og ulykker.

Det stilles krav til at hver arbeidsplass skal ha dagslys og utsyn, og arbeidsplassen må ha både god allmennbelysning, i tillegg til eventuell punktbelysning. Kravene om belysning på arbeidsplassen er regulert i Arbeidsplassforskriften.

Viktig for konsentrasjon og søvnkvalitet

– Dels har du ansvar som leder for å oppfylle kravene som stilles, dels får du medarbeidere som har det bra og jobber bedre. Det er en vinn-vinn-situasjon, sier Per Nylén i Arbeidsmiljøverket, til chef.se.

Ifølge Nylén gjør dårlig belysning at man anstrenger øynene ekstra og at musklene blir anspent. Har du for dårlig lys på arbeidsplassen setter du deg gjerne nærmere skjermen og belaster kroppen ved å sitte i feil stillinger, forklarer han og fortsetter: – Det kan gi både ledd- og muskelplager.

 

Dagslys har stor innvirkning på arbeidsinnsatsen, både kvalitativt og kvantitativt. Dagslys gjør oss mer våkne og gir oss bedre konsentrasjonsevne.

Per Nylén.

 

Å satse på belysning er helt nødvendig ifølge Nylén. Han mener at hver krone som blir investert i arbeidsmiljøet gir to kroner tilbake.

– Dagslys har stor innvirkning på arbeidsinnsatsen, både kvalitativt og kvantitativt. Dagslys gjør oss mer våkne og gir oss bedre konsentrasjonsevne. Til og med søvnkvaliteten forbedres.

Les også: Slik kan kontoret påvirke hvor effektiv du er

 

Nysgjerrig på et medlemskap i Lederne?

Lederne er organisasjonen som gir støtte og bistand også til dem som leder uten medarbeideransvar

Et spørsmål om ledelse

HR-sjef Helena Martin i det svenske eiendomsselskapet Atrium Ljungberg vet godt hvor viktig riktig belysning er for arbeidstakeres trivsel. Hun forklarer til chef. se at belysningen var viktig da selskapet for noen år siden byttet til nye lokaler.

Takket være de store vinduene i Atrium Ljungbergs lokaler slippes dagslyset inn fra alle vindene, og gir ansatte tilgang til dagslys fra morgen til kveld. Kontoret er aktivitetsbasert, noe som betyr at ingen, selv ikke administrerende direktør, har sin egen pult.

– Ansatte velger en arbeidsplass basert på oppgavene og humøret: En dag vil du kanskje sitte i et litt mørkere miljø, den neste dagen trenger du å være mer kreativ og da velger du kanskje et mer opplyst og åpent rom. Belysningen er tilrettelagt for dette, forklarer Martini.

I Atrium Ljungberg har de bevisst valgt å ha et litt lavere lysnivå enn de fleste andre kontorer. Martini forteller at dette åpner for nye sanser og mener at mange kontorer har for mye belysning.

– Ved hjelp av planter og dagslys blir det naturlig skyggelegging, noe som gir en hyggelig og stressfri atmosfære.

Les også: Hvordan påvirkes du av kontorlandskapet?

 

Hold deg oppdatert!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt.

Hva sier forskningen om lys på arbeidsplassen?

Forsker Arne Lowden ved Stockholm University Stress Research Institute har på vegne av den svenske arbeidsmiljøetaten skrevet rapporten «Dagslyskrav og arbeidsplassutsikter: Effekter på helse og arbeid». Han trekker blant annet frem disse funnene:

 • Dagslys har en positiv innvirkning på menneskers helse.
 • Arbeidstakere foretrekker naturlig dagslys fremfor elektriske alternativer, så lenge lyset ikke blender eller gir for mye varme.
 • Dagslys gjør folk mer aktive og livlige, og tilpasser den daglige rytmen til en orientering på dagtid.
 • I tverrsnittsstudier er det funnet en sammenheng mellom dårlig helse og mangel på dagslyseksponering, vanlige plager er tretthet på dagtid, søvnproblemer, forsinket daglig rytme og humør.
 • Alt lys demper produksjonen av søvnhormonet melatonin. Høyere belysning og lys som inneholder blå bølgelengder (dagslys og hvitt lys) er mer effektive enn vanlig elektrisk lys.

Kilder: chef.se og arbeidstilsynet.no.

Publisert i Arbeidsmiljø
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.