Sluttsamtale: En blid kvinne i samtale med en mann med ryggen til.
SLUTTSAMTALE

Har du råd til å gå glipp av verdifull info?

Det er mye å lære av dem som slutter i jobben. Informasjonen fra en god sluttsamtale kan brukes både i rekrutteringsarbeidet og utviklingen av virksomheten. Tenk på det som en rimelig investering!

Tekst
Anne Wennberg
Foto
Scanpix
Dato

Det kan være fort gjort i en travel hverdag å nedprioritere medarbeidere som skal slutte.  Men har du tenkt på at de kan fortelle deg noe veldig viktig, noe som kan hjelpe deg videre i din jobb? Ikke la frykten for kritikk ta fra deg en gyllen mulighet.

En sluttsamtale kan avdekke både styrker og svakheter i et selskap. Det kan brukes til å finne årsaker til uønsket turnover, og det kan tydeliggjøre sterke sider ved virksomheten, som igjen kan brukes i profilering og rekruttering. En medarbeider som snart skal slutte, eller nettopp har sluttet, kan lettere være åpen uten å være redd for konsekvensene. Det gjelder å kjenne sin besøkelsestid.

Nysgjerrig på medlemsfordelene i Lederne?

Registrer deg, og få ny informasjon om medlemskapet.

Tillitsforhold

Det kan være lurt å unngå at nærmeste leder foretar intervjuet. I noen tilfeller vil det kunne hindre ærlighet fra den som slutter. En annen leder i selskapet, eller en fra HR-/personal-avdelingen vil kunne gå inn i samtalen uten å være preget av relasjonen som har vært. Det er viktig at den som slutter har tillit til vedkommende.

En elektronisk undersøkelse kan også supplere det muntlige intervjuet, og gi verdifullt grunnlag for statistikk som kan brukes til selskapets beste.

En sluttsamtale bør være frivillig, og foretas ansikt til ansikt. Kroppsspråket kan også fortelle mye. De fleste vil sette pris på denne sjansen til å komme med meninger og innspill, som det kanskje har vært vanskelig å formidle tidligere.

 

Det er alltid lurt å stille åpne spørsmål når du ønsker mest mulig informasjon.

 

Samtalen kan også bidra til å øke bevisstheten om hva selskapet og du som leder gjør riktig. Det kan du bruke til å styrke det beste ved selskapets kultur og arbeidsmåter.

Tips til en sluttsamtale

Det er alltid lurt å stille åpne spørsmål når du ønsker mest mulig informasjon. En samtale som bare gir knappe ja- og nei-svar er det vanskeligere å få noe særlig ut av. Her er noen forslag:

  • Hva har vært bra, og hva kan vi bli flinkere til?
  • Hvorfor har du valgt å slutte?
  • Hvordan trivdes du med miljøet?
  • Hva var årsaken til at du takket ja til en ny jobb?
  • Hvordan vurderer du arbeidsforholdene?
  • Hvordan var samarbeidet og kommunikasjonen?
  • Hvordan var samsvaret mellom de oppgavene du ble forespeilet og oppgavene du faktisk fikk?
  • Hvordan har du opplevd samarbeidet mellom avdelingene?
  • Hvordan var mulighetene for karriere- og utviklingsmuligheter, slik du ser det?
  • Er det noe mer du mener det er viktig å få fram?

 

Kilder: infotjenester.no og arbeidsom.no

Publisert i Ledertips