Øvrige spørsmål ved permittering

Regler ved permittering for ansatte som har tenkt til å ta ut AFP, samt retten til dagpenger for ansatte i eget aksjeselskap.

Foto
iStock
Dato

Permittering av arbeidstakere som har tenkt å ta ut AFP

Hvordan er det med permitterte som hadde tenkt å ta ut AFP i en periode der de nå er permittert?

Fellesordningen for AFP har besvart dette på deres nettside: Dersom du er permittert innenfor rammene av permitteringslønnsloven, vil du opparbeide deg ansiennitet i ordningen, forutsatt at du hadde gjort det om du ikke var permittert. Dette gjelder dersom du er permittert på uttakstidspunktet, de tre siste år før uttak, eller i ansiennitetsperioden. Du ansees som ansatt og reell arbeidstaker under permitteringen og kan dermed både søke om og starte uttak av AFP.

Les mer om fellesordningen for AFP

Ansatt i eget aksjeselskap?

Ansatte i eget aksjeselskap anses som arbeidstakere og har normalt rett til dagpenger ved permittering. Er medlemmet den eneste ansatte i eget aksjeselskap og permitterer seg selv med en permitteringsgrad på mer enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjør det som kan forventes for å skaffe fremtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet opphører, kan situasjonen fremstå som en avvikling av driften mer enn en midlertidig driftsstans.