Emil Skei (23), Lisa Marie Løvoll (22) og Sofie Kjenne (25) foran bygningen til BI.
Studenter om ledelse

Studenter er forberedt på store endringer

Hvilke forventinger har morgendagens ledere til sin framtid? Vi tok en prat med tre BI-studenter, som mener det aller viktigste blir å henge med i et arbeidsliv i rask endring.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Fartein Rudjord
Dato

Sofie Kjenne (25), Emil Skei (23) og Lisa Marie Løvoll (22) er i gang med førsteåret av masterstudiet i siviløkonomi ved Handelshøyskolen BI. Kjenne og Løvoll tar hovedfag i leadership and change, mens Skei spesialiserer seg innen finans. Ingen av dem ser for seg at de skal hoppe rett inn i en lederjobb etter endte studier. Først vil de skaffe seg erfaring. Men i et langsiktig perspektiv er det ikke usannsynlig at de ender opp som ledere.

 

I norsk næringsliv snakkes det mye om det digitale skiftet, men jeg tror vi er godt rustet til å møte arbeidslivet selv om vi ikke tar en it-utdanning.

Emil Skei

 

Viktig med operativ erfaring

– Det er veldig vanskelig å slå fast hva slags jobb vi kommer til å få når vi er ferdige på skolen, men jeg tror vi har en del muligheter. Jeg ser uansett ikke for meg at jeg kommer til å forbli i den første jobben. Vi må prøve oss litt fram for å finne ut hva vi trives med, og så tror jeg mye kommer til å styres av tilfeldigheter, sier Kjenne.

Lisa Marie Løvoll har lyst til å jobbe i industrien.

– Jeg vil først skaffe meg operativ erfaring, slik at jeg har både utdanning og erfaring når jeg en dag kanskje blir leder. Framtiden for mange industribedrifter er usikker, og det er mye innovasjon som skal til, sier hun.

Emil Skei mener det er viktig ikke å låse seg for tidlig.

– Siviløkonomstudiet er generelt en lederutdanning. For min del handler det om å velge bredt nok til at jeg kan jobbe med de mulighetene som dukker opp når jeg er ferdig her, sier han.

Emil Skei (23), Lisa Marie Løvoll (22) og Sofie Kjenne (25) i lesesalen på BI
– Det er veldig vanskelig å slå fast hva slags jobb vi kommer til å få når vi er ferdige på skolen, men jeg tror vi har en del muligheter, sier BI-studentene Emil Skei (23), Lisa Marie Løvoll (22) og Sofie Kjenne (25).

 

Store endringer

Studentene er klar over at de vil komme ut i et arbeidsliv preget av store endringer.

– I norsk næringsliv snakkes det mye om det digitale skiftet. Men jeg tror vi er godt rustet til å møte arbeidslivet selv om vi ikke tar en it-utdanning. Og det er viktig å være åpen for det meste og ikke låse seg, for endringene er store og de skjer raskt, sier Skei.

Mange av jobbene studentene vil kunne søke på i framtiden finnes ikke engang ennå.

– Jeg hørte et sted at 65 prosent av barna som begynner i førsteklasse i dag vil havne i jobber som ikke eksisterer i dag, sier Kjenne.

– Det er interessant å tenke på at hvis vi jobber operativt i 10-15 år vil vi kanskje ende som toppledere i en sektor som ikke finnes ennå. Det betyr at vi er nødt til å henge veldig med i de endringene som skjer. Det vil komme mange etter oss med mer spesialisert kunnskap og erfaring på det området enn oss, sier Løvoll.

Få gratis studentmedlemskap!

Sjekk hvilke fordeler du får her!

Selv om studiet ikke gir noen konkret oppskrift på hva en god leder er, studerer siviløkonomstudentene blant annet organisatorisk rettede fag som innovasjon og endring, og ser på flere caser fra næringslivet for å lære om eksempler på både vellykket og feilslått ledelse.

– Det er naivt å tro at vi er ledere når vi er ferdig utdannet, men vi får med oss en verktøykasse som dekker de store områdene vi bør kunne noe om, som økonomi, strategi og markedsføring. Når vi kommer ut i arbeidslivet kan vi kombinere det med erfaring slik at vi kan utvikle oss til å bli bedre ledere og bedre mennesker, sier Skei.

Studenter er forberedt på å lære av feil

En god leder i framtiden bør altså være åpen for endring og forstå de store trendene i samfunnet.

– En god leder er åpen for innspill, god til å lytte og til å få med seg ansatte, og er ikke redd for å ta upopulære beslutninger, sier Kjenne.

– Hun eller han bør også klare å se tydelig hvilken kunnskap de ansatte sitter på, og spille et mangfoldig team godt. Det handler ikke om at du skal være best, men om å la de ansatte blomstre. Og så er det viktig at du ikke er så redd for å feile. Du bør heller feire at du gjør feil og se det som positiv læring. Jeg tror mange ledere går rundt med høye skuldre og har som mål å være perfekt, men det er det jo ingen som er, sier Løvoll.

En annen vesentlig endring i arbeidslivet er at arbeidssøkerne blir mer krevende.

– Det kommer en generasjon nå og etter oss som stiller mye høyere krav når det gjelder fleksibilitet i arbeidshverdagen. De er ikke interessert i å jobbe fra åtte til fire, de vil i større grad styre arbeidsdøgnet sitt selv. Derfor tror jeg at fremtidens ledere må være ganske tålmodige – rollene er rett og slett snudd litt om, sier Skei.

Merkevaren meg

Hygienefaktor er et begrep fra studentenes pensum som handler om forventinger morgendagens arbeidstakere vil ha til sin arbeidsplass.

– Hygienefaktorer er de faktorene vi forventer finnes på en arbeidsplass for at vi skal trives. Vi merker det ikke hvis de er der, men hvis de mangler, mistrives og klager vi, sier Skei.

Framtidens arbeidstakere vil i enda større grad være bevisste på hva slags kompetanse de har å selge, og hva arbeidsgiver kan tilby dem.

– Når vi får tips om hvordan vi skal skrive CV blir vi gjerne oppfordret til å tenke gjennom hva som er vårt «brand». Det er nesten så man må drive merkevarebygging av seg selv før man skal søke jobb, sier Lisa Marie Løvoll.


Studentenes tips!

 • Ikke tro at du er ferdigutlært når du fullfører studiet og starter i arbeidslivet.
 • Se heller på utdannelsen som en verktøykasse som er god å ha med seg når du kommer ut i arbeidslivet. 
 • Følg med på endringene som skjer i bransjene din, og sørg for hele tiden å være oppdatert med riktig kunnskap og erfaring.
 • En god leder er åpen for innspill, god til å lytte og til å få med seg ansatte.
 • Husk at det ikke handler om at du som leder skal være best. Det handler om å få de ansatte til å blomstre! Se heller på en feil som en positiv læring.
Publisert i Karriere
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.