Denne kvinnen er ikke utbrent. Hun ser frisk og sunn ut, på tur i grønn hettejakke.
SUNT ARBEIDSLIV

Slik unngår du kronisk stress

Stress over tid kan føre til alvorlige helseplager. Se hva som skjedde da et svensk mediebyrå begynte å belønne de som går tur i arbeidstiden.

Tekst
Sissel Fantoft
Foto
Scanpix
Dato

De to norske professorene Holger Ursin og Hege R. Eriksen lanserte i 2004 «Kognitiv aktiveringsteori for stress (CATS)». Ifølge CATS kommer vi i alarmberedskap hvis vi havner i situasjoner vi oppfatter som unormale. Opplevelsen av stress har tre faser: Mestring, hjelpeløshet og håpløshet. Når vi opplever situasjoner som håpløse kan stress over tid føre til at vi utvikler alvorlige helseproblemer.

Unngå å bli utbrent

I Danmark har Videncenter for arbejdsmiljø brukt CATS-modellen som et teoretisk utgangspunkt for kampanjen «Fra stress til trivsel». Ifølge kampanjen er det fire faktorer som påvirker at vi takler stress på arbeidsplassen bedre:

 • Følelsen av å ha kontroll over situasjonen.
 • Følelsen av forutsigbarhet
 • Sosial støtte fra kolleger og ledere

God forebygging

Ifølge Arbeidstilsynet kan stress over lang tid øke risikoen for utvikling av sykdommer og plager som hodepine, nakke-, skulder- og ryggsmerter, angst, depresjoner og hjerte-og karsykdommer. God forebygging og håndtering av arbeidsrelatert stress kan gi lavere sykefravær og føre til engasjement, bidra til et godt arbeidsmiljø og øke produktiviteten. Arbeidsmiljøloven stiller et generelt krav til at arbeidet skal organiseres og tilrettelegges slik at det tas hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger. Elleve prosent opplyser at de har sagt opp jobbet på grunn av for stort prestasjonspress.

Nysgjerrig på medlemsfordelene i Lederne?

Registrer deg, og få mer informasjon om medlemskapet.

Økt lønn for å gå tur

Så hva kan gjøres for å redusere stress på arbeidsplassen? Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykefravær i Norge, og en stressende arbeidshverdag øker risikoen for å utvikle slike plager. Fysisk aktivitet er en derfor en god investering for å løse opp stress i seg selv og forebygge andre lidelser som kan oppstå som en konsekvens av stress. Det finnes flere eksempler på bedrifter som har innført konkrete tiltak for å redusere stress på arbeidsplaasssen.

Det svenske mediebyrået Oh My har innført det de kaller «luftelønn» for å motvirke stress blant sine 80 medarbeidere. De får et ekstra lønnstillegg for å gå en tur i arbeidstiden. I tillegg får de et kurs i antistress.

– Å ta disse spørsmålene på alvor er i dag nødvendig for å være en fremgangsrik og seriøs arbeidsgiver, sier strateg i Oh My og initiativtaker til kampanjen Emelie Andersson til cehf.se.

Satsingen har gitt raske resultater: I løpet av det første halvåret etter at kampanjen ble innført sank sykefraværet med ti prosent. Antall overtidstimer gikk ned, samtidig som det økonomiske resultatet gikk opp.

 

21 prosent har hatt sykefravær som følge av stress, åtte prosent av dem var langtidssykmeldt.

Fra en undersøkelse for Dale Carnegie Training

 

Ekstra ferie for å trene

En annet svensk bedrift, det kommunale boligselskapet Mimir, belønner ansatte som trener tre timer i uka med en ukes ekstra ferie. Tiltaket ble iverksatt etter en medarbeiderundersøkelse som viste at annenhver ansatt føler seg stresset.

– Når vi ser på stresset hos våre medarbeidere ser vi at det skyldes både stress på arbeidsplassen og i livssituasjonen for øvrig. Og vi vet at mosjon virkelig er et middel til å øke motstandskraften mot mange inntrykk på samme tid. Det fungerer som en veldig god medisin, derfor har vi valgt dette forsøket, sier Mimirs HR-sjef Wivecka Ljungh til dr.dk.

Publisert i Karriere, Ledertips
Bli medlem
Kontingenter og rabatter

Kontingenter og rabatter

 • Yrkesaktive
 • Studenter/lærlinger
 • Pensjonister

Yrkesaktive

 • Ledernes kontingent er rimelig med et fast beløp per måned (ikke prosent av lønn som i en del andre organisasjoner).
 • I tillegg betaler du en mindre kontingent til avdelingen/bedriftsgruppen du blir tilmeldt (størrelsen på og bruken av denne kontingenten bestemmes av den enkelte avdeling/bedriftsgruppe).
 • Kontingenten, inkludert liv- og uføreforsikringen, er fradragsberettiget på selvangivelsen.
 • Medlemmer som ikke reserverer seg mot den tilknyttes en obligatorisk livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring (se www.lederne.no/forsikring ).
 • Du som arbeider 50 prosent eller mindre har rett på halv kontingent.

Studenter og lærlinger

 • Studenter betaler 5 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 300 pr. år). Studentmedlemskapet inneholder deltakelse på kurs rettet mot studenter og yngre medlemmer, en obligatorisk ulykkesforsikring, medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie samt deltakelse på Ledernes årskonferanse.
 • Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden. Lærlingmedlemskapet tilsvarer medlemskap for yrkesaktive medlemmer, med unntak av tilgang til støtte til etter- og videreutdanning.
 • Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer og bankavtalen.
 • Du tilbys ordinært medlemskap dersom du etter endt utdanning får en ledende eller betrodd stilling.

Pensjonister

 • Pensjonister betaler fra fylte 67 år 10 prosent av full kontingent rundet opp til nærmeste tikrone (p.t. kr. 600 pr. år).
 • Pensjonistmedlemskapet inneholder medlemsfordeler som rabatt på flybilletter, hotell og billeie, mulighet for leie av ferieleiligheter i Spania, privatjuridisk bistand, tilgang til privatforsikringer og begravelsesbidrag ihht. enhver tid gjeldende ordning.
 • Går du ut i tidligpensjon (f.eks. AFP), uføre- eller alderspensjon, er du fortsatt dekket av forsikringer og stønadsordninger. Du kan også benytte deg av alle våre frivillige medlemsforsikringer, bankavtalen og andre medlemsfordeler.
 • Medlemmer under 67 år betaler kvart kontingent (administrasjons- og forsikringskontingent for å opprettholde fulle rettigheter mtp stønader og forsikringsordninger i medlemskapet) frem til fylte 67 år.
 • Du som velger å jobbe etter fylte 67 år betaler full kontingent.
 • Medlemmer som går over i alle typer pensjon må melde fra om dette til Lederne.
Personlig informasjon
?
Innmelding
Første månedskontingent blir sendt direkte til deg, før lønnstrekk opprettes.
Arbeidsgiver

OBS!

Som skjult medlem vil ikke din arbeidsgiver vite at du er medlem. Tariffavtale vil ikke bli opprettet, og du vil ikke være omfattet av AFP/sluttvederlagsordningen, såfremt det ikke er opprettet andre tariffavtaler på bedriften hvor dette inngår. Du knyttes heller ikke til en av våre lokalavdelinger. Du vil få bistand og råd, men dersom du har behov for bistand rettet mot din bedrift, vil ditt skjulte medlemskap bli opphevet.

Ble du rekruttert?
Tilleggsinformasjon

Takk for din søknad!

Medlemssøknaden er nå sendt til behandling hos saksbehandler i Lederne som vil gi deg nærmere beskjed. Tilbake til forsiden

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten er på
495 kr pr. mnd. Kontingenten til din lokale avdeling/bedriftsgruppe kommer i tillegg. For informasjon om lokal kontingent, send e-post til post@lederne.no

“Ledernepakken” (livs-, uføre-, kritisk sykdomforsikring) kommer i tillegg og koster 200 kr pr. mnd.
Nye medlemmer vil bli kontaktet av forsikringskontoret. Du kan be om et reservervasjonsskjema mot “Ledernepakken” ved å kontakte oss på: post@lederneforsikring.noeller post@lederne.noDenne forsikringen gjelder ikke for studenter.

Kontingent for studenter, lærlinger og pensjonister:
– Studenter betaler 300 kr pr. år.

– Lærlinger har gratis medlemskap i lærlingtiden.

– Pensjonister betaler fra fylte 67 år 600 kr pr. år.

Les mer om kontingenter og rabatter for studenter, lærlinger og pensjonister.

Livs- og familieulykkesforsikring – inkludert i medlemskapet.

Kontingenten erfradragsberettigetmed inntil        8 000 kr pr. år.