Kompetanse – god utdanning og livslang læring for alle

Kompetanse, kunnskap og innsikt er grunnleggende faktorer for god ledelsespraksis og utvikling av samfunnet.

For å ivareta verdiskapning og løse morgendagens utfordringer, må det norske arbeidslivet reagere raskt på endringer i kompetansebehov. Riktig bruk av digitale verktøy, automatisering og kunstig intelligens kan gi nye muligheter, nye arbeidsplasser og bedre samhandling. Endringer i jobbinnhold og oppgaveutførelse vil kreve ny kompetanse og nye ferdigheter. Dette forutsetter tilpassede læringsarenaer for kunnskapsdeling og erfaringsutveksling, samt bruk av ny teknologi og nye verktøy.

Gratis utdanning kjennetegner velferdsstaten. Lederne vil forsvare denne retten til utdanning, praksis- og lærlingeplass.

Ansvaret for kompetanseutvikling ligger i den enkelte virksomheten og hos arbeidsgiver, men både arbeidstakerorganisasjonene og staten kan bidra. Lederne støtter utvikling av arbeidstakere gjennom kurs og opplæringstiltak, kunnskapsdeling og rådgivning.