Hvordan bygge en god kultur for tilbakemeldinger og bedre samarbeid?

Trygge kollegaer som samarbeider godt og skaper trivsel på arbeidsplassen er et ønske for de fleste. Men i en hektisk hverdag opplever mange utfordringer med samarbeid og kommunikasjon, og veien er kort til misforståelser.

Så istedenfor å snakke med hverandre, så snakker vi om hverandre. I dette webinaret gir Rita Enstad-Karlsen deg relevante tips og konkrete verktøy til hvordan vi kan bli bedre mottakere og avsendere av tilbakemeldinger, og dermed skaper en god kommunikasjon og godt arbeidsmiljø.

Innhold:

 • Hva skiller profesjonell kommunikasjon på jobb seg fra privat kommunikasjon
 • Metode for å unngå 5 kommunikasjons-stiler som skaper dårlig arbeidsmiljø
 • Hvordan bruke de 3 viktigste suksessfaktorene for god kommunikasjon på jobb
 • Lær å beherske de 4 viktigste områdene for å gi feedback
 • Hvorfor tilbakemeldinger oppleves vanskelig, lær om mottakerrollen
 • Hvordan ikke gi tilbakemeldinger
 • Verktøy for «vanskelig» tilbakemelding på en god måte
 • Hvordan mottar konstruktiv tilbakemelding på en anerkjennende måte
 • Forskjellen på tilbakemeldinger som er styrt av fakta, kontra følelser
 • Tilbakemeldinger er i liten grad personlige, hvorfor vi ikke bør ta dem personlig
 • Den enkeltes ansvar for vennlig og tydelig kommunikasjon i hverdagen

Om foredragsholder:

Rita Enstad-Karlsen er ekspert på feedback-kommunikasjon. Hun har spesialisert seg på intern kommunikasjon, ledelse og tilbakemeldingskultur. I dag jobber hun med kurs og lederutvikling for ansatte og ledere i offentlig og privat næringsliv. Siden 2018 har hun holdt over 400 kurs i hvordan vi bygger en god tilbakemeldingskultur og sammen skaper positiv stemning på jobb. Hun har over 30 års erfaring med kommunikasjon, og har bakgrunn som TV regissør, journalist, produsent, redaksjonsleder og kommunikasjonsrådgiver.

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler