Stressmestring 1-2-3

Kjenner du at strikken innimellom strekkes vel langt, både på jobb og på hjemmebane? Opplever du at kravene du møter skaper en følelse av å ikke strekke til?