Karriererådgivning hos Karrierehuset

Hva blir ditt neste skritt i karrieren? Vurderer du en karriereendring? Trenger du hjelp med jobbsøkerstrategien for å nå dine karrieremål?

Lederne har et samarbeid med Karrierehuset om karriererådgivning og coaching rundt karriere og karrierestrategi. Som medlem i Lederne får du 1 000 kr i rabatt på alle karrierepakker. I tillegg får du tilbud om en gratis karrieresamtale på 10-15 minutter med en sertifisert karriererådgiver. I samtalen kan du få konkrete råd og tips om hvilke steg du bør ta videre. For at du skal få noe ut av samtalen bør du ha forberedt deg godt og gjerne ha noen konkrete spørsmål.

  • 1 000 kr i rabatt på alle karrierepakker
  • Gratis karrieresamtale

 

Om Karrierehuset

Karrierehuset har ekspertise på arbeidsmarkedet, spisskompetanse på kompetansekartlegging, rådgivning, jobbsøkerverktøy og intervjutrening.

  • Hjelper med å se dine muligheter på arbeidsmarkedet.
  • Karriereveilederne gir konkrete råd og anbefalinger og har hjulpet tusenvis av mennesker med å komme seg ut i nye jobber.
  • Hjelper deg å bli bevisst din kompetanse, dine styrker og derigjennom åpne mulighetsrommet ditt.