Riktige personforsikringer til riktig pris

Personforsikring er kanskje ikke det mest spennende i livet, men et av de viktigste grepene du kan ta for deg og din familie. Vi har sammenlignet priser på personforsikringer, og det er mye penger å spare.

Det første du må spørre deg selv om, er hva slags forsikringer du og din ektefelle eller samboer trenger. En personforsikring skal være en økonomisk buffer om noe skulle skje. Blir du for eksempel varig arbeidsufør, må du regne med at inntekten blir sterkt redusert. Resten av livet. Det kan kanskje gå helt greit, spesielt om dere har to inntekter i familien. Om du ser at det ikke går bra, bør du begynne å tenke forsikring.

Ledernepakken – uavhengig av helsetilstand

Alle yrkesaktive medlemmer blir med i Ledernepakken uten å avgi helseerklæring ved innmelding i Lederne. Prisen er bare 200 kroner i måneden og trekkes sammen med medlemskontingenten.

Pakken inkluderer tre forsikringer med følgende dekninger:

 •  Livsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Kritisk sykdomsforsikring


Les mer om forsikringstilbudet

Sikre inntekten din – uføreforsikring

Hva skjer hvis store deler av inntekten din blir borte? Utgiftene forsvinner jo ikke. Et inntektstap påvirker økonomien til både deg og resten av husholdningen. Tenk på hva slags levestandard du ønsker å ha frem mot pensjonsalderen. Uføreforsikring er trolig den viktigste forsikringen du kan ha.

Les også: Vi har sammenlignet priser og det er mye å spare!

Sikre dine etterlatte – livsforsikring

Hva skjer med boligen dersom du dør? Bor du alene er ikke livsforsikring noe du trenger å prioritere. Men bor du sammen med noen og dere har gjeld på boligen, er det ikke sikkert hen klarer å bære gjelden alene dersom det verste skulle skje. Livsforsikring sikrer at dine etterlatte kan fortsette å bo der de bor. I en krise er det godt å slippe den ekstra belastningen det er å måtte flytte, kanskje til og med bort fra skolekrets og venner.

Sikre deg ytterligere – vurder behovet

Når du har tatt stilling til de mest kritiske områdene å forsikre, kan du også vurdere andre personforsikringer.

 • Helseforsikring. Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i helsevesenet kan være lang. Helseforsikringen garanterer at du innen 10 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.
 • Ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet.
 • Kritisk sykdomsforsikring. Med kritisk sykdomsforsikring får du utbetalt forsikringsbeløpet ved konstatering av en rekke alvorlige sykdommer.
 • Barneforsikring. Barneforsikring er et viktig supplement til det folketrygden dekker, og gir både familien og barnet økonomisk sikkerhet ved ulykker, alvorlig sykdom og uførhet i ung alder.

Vi har sammenlignet priser 

Vi har sammenlignet priser på personforsikring (død, uførhet og kritisk sykdom) med tre av de største forsikringsselskapene. Du sparer i gjennomsnitt 70 % ved å kjøpe forsikringene hos oss! Les mer her og finn deg selv i våre tabeller

Forsikringer vi tilbyr

Alle medlemmer har en grunnforsikring med livs- og familieulykkesforsikring inkludert i medlemskontingenten.

 • Frivillig livs- og uføreforsikring – for deg som ønsker å være ekstra dekket.
 • Uførerente – gir månedlig utbetaling i inntil 4 år dersom du blir minst 40 % arbeidsufør
 • Kritisk sykdom – du kan velge dekning fra 200 000 til 1 million
 • Helseforsikring – sikrer deg raskere behandling ved sykdom og skader
 • Familieulykkesforsikring – ekstra dekning i tillegg til dekningen i grunnforsikringen
 • Vi har også gode priser på innboforsikring, barneforsikring, reiseforsikring og skadeforsikring (bil, båt, verdigjenstander, kjæledyr m.m.)

Vi har et eget forsikringskontor med rådgivere som sitter klare til å hjelpe deg med å kartlegge ditt forsikringsbehov. Ta gjerne kontakt med oss for råd og informasjon om dine forsikringsmuligheter

Medlemsfordeler

Som medlem i Lederne får du trygghet i arbeidshverdagen, faglig utvikling og et stort nettverk. I tillegg får du lav boligrente, gode forsikringstilbud og andre rabatter.
Se alle dine medlemsfordeler