30 år siden Gullfaks B åpnet – nå fokuseres det på fremtiden

I disse dager er det 30 år siden Gullfaks B åpnet. Gullfaksfeltet i Nordsjøen har siden oppstarten gitt det norske samfunnet en inntekt på svimlende 900 milliarder kroner (ca 1000 kr pr sekund) og over 300 milliarder kroner i investeringer. Totalt vil gjenværende inntekter overstige 350 milliarder kroner. Dette tilsvarer samlet mer enn det norske statsbudsjettet.

Tekst
Sverre Simen Hov
Foto
Ole Jørgen Bratland
Dato
En ung kvinne og to menn står sammen inne i en boligplattform under bygging. Alle er kladd i gule arbeidsklær, vernebriller og hjelm.
Per Helge Ødegård (t.v.) og Terje Herland. I midten Ingelill Handeland Eide.

Samtidig som Gullfaks B åpnet for 30 år siden startet også organisasjonen Ledernes tillitsvalgte Per Helge Ødegård og Terje Herland arbeidet med å samle medlemmene på Gullfaks B. Lederne fikk raskt en majoritet med mange medlemmer.

– Dette er en milepæl for det norske samfunnet, og vi vil gjerne gratulere og takke alle som opp gjennom årene har vært med på å gjøre det mulig, sier de to.

Gullfaksfeltet har hatt stor betydning for partnere, leverandører og det norske samfunnet.

– Feltet har gitt enorm verdiskapning til eierne og samfunnet, noe det skal fortsette med i mange år framover, fremhever Ødegård og Herland.

Omfattende oppgraderinger
Det har de siste syv årene blitt utført omfattende oppgraderinger av bore- og vanninjeksjonssystemene på Gullfaks B. Godt grunnarbeid, bruk av seismikk, ny teknologi, kompetanse og kloke beslutninger har bidratt til at den daglige produksjonen har økt. 25. februar 2018 fikk feltet den høyeste døgnproduksjonen siden 2012.

Fakta om Gullfaks

  • Gullfaks ble tildelt i 1978 til de tre norske selskapene Statoil, Norsk Hydro og Saga Petroleum, med Statoil som operatør. Det var første gang myndighetene valgte en ren norsk sammensetning av rettighetshavere. Interessen for blokk 34/10 var meget stor. Før tildelingen gikk den under betegnelsen Gullblokken.
  • Gullfaks B ble installert på feltet i juli 1987 og produksjonsstart fant sted 29. februar 1988. Produsert olje og gass fra Gullfaks B blir eksportert i rørledning til enten Gullfaks A eller Gullfaks C, som også håndterer all lagring og lasting. Produsert vann blir renset og ledet til sjø.
  • Gullfaks B produserer i dag olje og gass fra plattformbrønner. For økt oljeutvinning injiseres det vann og/eller gass fra alle de tre Gullfaks-plattformene som trykkstøtte.
Publisert i Olje og gass