30 år siden Piper Alpha-tragedien

6. juli 2018 er det 30 år siden Piper Alpha-tragedien i Nordsjøen som tok livet av 167 mennesker. Ledernes forbundsleder og nestleder var blant flere fra Lederne som i dag hadde en markering i Aberdeen.

Dato
Peter Aleksander Hansen (SAFE), Per Helge Ødegård (styremedlem Lederne), Audun Ingvartsen (forbundsleder Lederne), Liv Spjeld By (nestleder Lederne), Cato Prytz (styremedlem Lederne) og Hallstein Tonning (styremedlem Lederne) under dagens markering ved minnesmerket etter Piper Alpha-ulykken i Aberdeen.

Piper Alpha var en Occidental Oil-plattform på britisk sokkel i Nordsjøen, 193 km nordøst av Aberdeen i Skottland. Den ble 6. juli 1988 rammet av en brannulykke som drepte 167 mennesker. Det var 226 personer på plattformen da ulykken skjedde. I alt 167 mennesker omkom – 165 oljearbeidere og to redningsmannskaper.

Piper Alpha produserte først råolje, men ble senere omgjort til en plattform for gass. Gass ble hentet ut fra 24 brønner. Plattformen var knyttet til terminalen på Flotta på Orknøyene.