Utsikt over Norsea Vestbase

Å engasjere seg gir mye tilbake

Synnøve Betten har i flere år innehatt verv og arbeidet aktivt for mange medlemmer i Kristiansundområdet. - Synnøve Betten avslutter ikke en sak før den er i mål. Hun er i kulissene og følger med, og hun tør å si sin mening om det er en sak som opptar henne, sier blant annet kollega Svein Kringstad om Synnøve.

Tekst
Trond Jakobsen
Foto
Privat / Norseagroup.com
Dato

NorSea Vestbase avholdt nettopp 40-årsjubileum for sin tilstedeværelse i Kristiansund. Synnøve Betten kunne feire samme jubileum siden hun har vært på Vestbase siden starten.

Utvikling av arbeidsplassen

NorSea Vestbase, eller bare Vestbase som det het i 1980, var blant annet eid av Statoil og Saga Petroleum, kommuner og andre aktører. I dag er selskapet en del av konsernet NorSea Group.

Synnøve Betten titter i kamera
Synnøve Betten, tidligere tillitsvalgt på Vestbase og i avdeling Kristiansund

– Vi hadde en kontorbrakke, et lager og ei kai da vi startet opp med tre faste og tre midlertidige ansatte. Arealet vi bruker i dag er mangedoblet, og antall ansatte er drøye 250 personer. Vi server nå en rekke operatørselskap og installasjoner til havs, og vi arbeider for å tilpasse oss til aktiviteter knyttet til den grønne omstillingen. Vi kan sikkert si at NorSea Vestbase er en hjørnesteinsbedrift i Kristiansund, fastslår Synnøve Betten.

Synnøve innehar i dag stilling som HMSSK rådgiver. Hun startet i 1980 som sekretær med varierte oppgaver og fikk tildelt andre oppgaver ettersom bedriften ansatte flere. Hun fikk på slutten av 1980-tallet oppgaven med å utvikle bedriftens HMSK-system. I dag jobber hun mest med oppdatering av systemer for ledelsestyring for konsern. Imidlertid har Synnøve vært engasjert innenfor de fleste områdene i virksomheten, og har derfor opparbeidet seg veldig bred erfaring og kompetanse.

– Jeg har blant mye annet vært involvert i samkjøring av felles kvalitets- og miljøstyringssystem og i ISO-sertifisering i 2008 sammen med konsern og hel-eide baser. Jeg har også hatt ansvar for gjennomføring av revisjoner hos interne og eksterne leverandører, hatt HMS-ansvar for nybygg på basen og fungert som assisterende sikringsleder i flere år. NorSea Vestbase har høyt fokus på havnesikring. Ja, det har vært mange interessante arbeidsoppgaver, forteller Synnøve for å beskrive noen av høydepunktene i sin karriere.

Engasjement i Lederne

I Lederne har Synnøve Betten vært medlem siden april 1999, og hun har med glede engasjert seg ved å ha tatt på seg flere verv. Allerede fra 2006 ble Synnøve aktiv i bedriftsgruppen da de fikk på plass en særavtale. Hun var hovedtillitsvalgt for Ledernes medlemmer ved Vestbase i periodene 2009-2014 og 2017-2019.

– Jeg trives med å ha et aktivt engasjement, og jeg har også hatt verv i andre, frivillige organisasjoner. Å inneha verv innebærer etter mitt skjønn også å være tilgjengelig som rådgiver for de du jobber sammen med, enten i jobbsammenheng eller i den organisasjonen du tilhører. Engasjementet har gitt meg bredere kunnskap og større nettverk, noe som har vært bra for meg, sier Synnøve Betten.

Sammen med hennes kollega på Vestbase, Svein Kringstad, kom Synnøve også inn i styret i avdeling Kristiansund, hun som styremedlem/kasserer og Kringstad som avdelingsleder.

Der hadde hun også andre styreverv i flere år, og bidro både til en opprydding i gamle systemer, bygge avdelingen økonomisk sterkere og skape et handlekraftig avdelingsstyre.

Betten har absolutt bidratt til rekruttering og medlemsvekst. Det har hun ved å stå som direkte verver av 12 medlemmer, indirekte ved å delta på ulike arrangementer for rekruttering og ellers ved å snakke varmt om Lederne.

– Jo, jeg kan bekrefte at jeg har bidratt litt til medlemsvekst, noe som er lett å gjøre når man er i en organisasjon som Lederne. Er man fornøyd med tingenes tilstand, er det jo enkelt å dele den følelsen med andre, sier Synnøve beskjedent.

Privat har Synnøve to voksne sønner, hun bor alene, pleier sin katt, omgås venner og går turer i skog og mark nå når hun har litt tid til overs, etter at flere verv er lagt på hylla.

To om Synnøve

To personer som har fulgt Synnøve som Lederne-medlem sier dette om henne:

Svein Kringstad titter i kamera
Svein Kringstad, kollega på Vestbase

– Synnøve og jeg jobbet veldig godt sammen da vi kom inn i avdelingsstyret. Vi måtte gjøre en liten opprydding, og da var det godt å ha en systematiker som Synnøve å lene seg på. I tillegg har hun representert Lederne i flere sammenhenger, sier tidligere avdelingsleder i Kristiansund-avdelingen og kollega Svein Kringstad.

Synnøve Betten gjorde seg også bemerket blant ansatte i Lederne som fulgte avdelingene og de tillitsvalgte i region Midt-Norge.

Marit Garmannslund Nortun titter i kamera
Rådgiver Marit Garmannslund Nortun

– Etter min oppfatning har Synnøve vært dyktig og engasjert, og en god støttespiller for medlemmene i Vestbase og i Kristiansund forøvrig. Hun har vært veldig aktiv med å rekruttere nye medlemmer, bekrefter rådgiver Marit Garmannslund Nortun i Lederne og tidligere regionansvarlig.