Æresmedlem Inge Olav Ljostad er død

Æresmedlem Inge Olav Ljostad gikk bort den 29. juni. Han var et svært engasjert medlem og en solid bidragsyter til forbundet.

Tekst
Redaksjonen
Foto
Lederne
Dato

– Vi mottok beskjeden om Inge Olav Ljostads bortgang med stor sorg. Vi kondolerer og sender mange varme tanker til hans nærmeste familie. Vi takker for hans engasjement og innsats for fagforeningen vår, sier Audun Ingvartsen.

Inge O. Ljostad ble medlem i daværende NALF (Norsk Arbeidslederforbund, senere Lederne) i 1967. Hans første tillitsverv fikk han året etter, og deretter hadde Ljostad kontinuerlige tillitsverv i forbundet og i avdeling 31 Herøya, der han var avdelingsleder i åtte år.

Æresmedlem Inge Olav Ljostad.
Inge Olav Ljostad tildeles æresmedlemskap av tidligere forbundsleder Jan Olav Brekke i 2004.

I løpet av Ljostads lange og trofaste engasjement i forbundet var han representantskapsmedlem og distriktsleder i Telemark, leder av NALFs samarbeidskomite i Norsk Hydro i ti år, og forbundsstyrerepresentant.

I 25 år var Ljostad medlem av forbundets forhandlingsutvalg i Norsk Hydro, samt leder av skiftarbeids- og opplysningsutvalget i henholdsvis ti og ni år.

I til sammen 17 år var han i tillegg forbundets representant i Norsk Hydros bedriftsforsamling og styre, og engasjert som forbundssekretær i region Sør.

Den 5. november 2004 ble Ljostad tildelt æresmedlemskap av daværende forbundsleder Jan Olav Brekke.

Lederne takker for lang og tro tjeneste, og lyser fred over Inge Olav Ljostads minne.

Publisert i Nytt fra Lederne